OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unijne miliony na powiatowe inwestycje
22 grudnia 2017 roku

Unijne miliony na powiatowe inwestycje

Dwie umowy na dofinansowanie realizowanych przez Powiat Ostrowski inwestycji o wartości ok. 20 mln złotych podpisał w dniu 19 grudnia 2017 r. w Ostrowie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

* dsc_1240.jpg

Otrzymane przez powiat bezzwrotne wsparcie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszy projekt i pierwsza podpisana w Starostwie Powiatowym umowa na dofinansowanie dotyczy rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego dofinansowanego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

* dsc_1234.jpg

Jak mówił Starosta Ostrowski jest to przedsięwzięcie przygotowywane od dwóch lat w sensie nie tylko projektu architektonicznego, ale także opracowywania konkretnych powierzchni i wyposażenia pod zapotrzebowanie i profile szkół, które korzystać będą z CKP.

- ‘’Centrum Kształcenia Praktycznego jest projektem wychodzącym znacznie poza Powiat Ostrowski. Bo w naszej strategii ważne jest właśnie to, że staramy się podejmować dziania wychodzące ponad lokalność. Dziś cieszymy się z podpisanej umowy, ale w przypadku tej inwestycji sporo zaryzykowaliśmy. Rozpoczęliśmy ją z własnych środków i dziś mogę powiedzieć, że to ryzyko się opłaciło. Gdybyśmy z rozpoczęciem czekali na podpisanie, po pierwsze nie bylibyśmy w tym miejscu pod względem budowlanym, po drugie pewnie realizowalibyśmy zadanie za większe pieniądze, bo rynek budowlany jest dziś bardzo trudny’’ – powiedział Paweł Rajski.

* dsc_0050.jpg

* budowa_5_dron_poprawione.jpg

Równolegle prowadzony jest przetarg na dostawę wyposażenia do CKP. Planowane zakończenie prac budowalnych to kwiecień przyszłego roku, a obiekt ma przyjąć uczniów i służyć bazą dydaktyczna już w nowym roku szkolnym.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli także udział: Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski, Aleksandra Kierstein Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego oraz dyrektorzy ostrowskich szkół, które korzystać będą z CKP, a także pracownicy Starosta Powiatowego odpowiedzialni za przygotowywanie wniosków unijnych.

* dsc_1260.jpg

Tego samego dnia w ostrowskim szpitalu podpisana została umowa na dofinansowanie budowy Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń, które powstanie na I piętrze w nowo wybudowanym skrzydle ostrowskiego szpitala.

* dsc_0002.jpg

- ‘’Projekt Powiatu Ostrowskiego znalazł się w gronie 16, które otrzymały dofinansowanie. Aby tak się stało musiał potwierdzić swoją zasadność m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Warto podkreślić, że w gronie projektów wybranych do dofinansowania zalazły się nieliczne projekty powiatowe. To będzie pierwsza umowa z tej grupy na zadanie bardzo ważne i potrzebne w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski’’ -  powiedział Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wartość tego projektu oszacowana został na ponad 7,7 mln, zł z czego dofinansowanie wyniesie 6,5 mln zł.

- ‘’Dzięki zaangażowaniu wielu dało się odnieść sukces, bo tak traktujemy fakt, że z kilkudziesięciu aplikujących nasz wniosek znalazł się w gronie dofinansowanych. Szczególnie cieszy mnie, że w ramach tego zadania powstaje Wielkopolskie Centrum Oparzeń, pokazujemy w ten sposób, że także poza Poznaniem może w służbie zdrowia powstać coś o znaczeniu regionalnym’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* dsc_0012.jpg

Projekt obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i zakup nowoczesnego wyposażenia. Finał tej inwestycji powinien nastąpić jesienią przyszłego roku.  

O tym jak jest to potrzebny oddział przekonywał Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala, przedstawiając statystykę przyjęć na chirurgu i dziecięcej i oparzeniówce. W 2016 r. na oddział przyjęto 1850 pacjentów, na oparzeniówkę 51 a liczba wykonanych operacji wyniosła 1143. Do połowy 2017 r. przyjęć było 1813, na oddział oparzeń trafiło 77 pacjentów, a liczba wykonanych operacji wyniosła 1291.

* dsc_1351.jpg

W podpisaniu udział wzięli także: Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Wicestarosta Roman Pacholczyk Członkowie Zarządu Powiatu Jerzy Łukasz Walczak i Marek Ewiak, Dyrektor szpitala Dariusz Bierła, kierownicy oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii oraz Oddziału Oparzeń Witold Miaśkiewicz i Krzysztof Grala a także pracownicy Starosta Powiatowego odpowiedzialni za przygotowywanie wniosków unijnych.

* dsc_1342.jpg

* logo_ue

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 388