OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowanie Projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych
28 grudnia 2017 roku

Podsumowanie Projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych

21 grudnia 2017 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch projektów edukacyjnych: projektu „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” oraz Projektu „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”.
Projekty skierowane były do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych uczących się w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista.

Projekt szkolny „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


* 25674896_1601637289921080_1375851656_o.jpg Czas realizacji projektu to okres od 31.12.2015. do 30.12.2017 r. Łączna wartość Projektu to 484 394,30 zł. W ramach powyższego Projektu na staże zagraniczne wyjechało 60 uczniów ZSE: 32 osoby w zawodzie technik ekonomista do Wielkiej Brytanii, 16 osób w zawodzie technik logistyk do Niemiec i 12 osobowa grupa w zawodzie technik ekonomista również do Niemiec.


* 25636962_1601637159921093_296860006_o.jpg Drugim projektem, w którym Zespół Szkół Ekonomicznych brał udział to projekt realizowany przez Powiat Ostrowski pod nazwą: „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”. W ramach tego projektu do Wielkiej Brytanii wyjechała 10 osobowa grupa uczniów z opiekunem. Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klas czwartych i trzecich podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu z w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Przedstawili prezentację z realizacji praktyk zawodowych odbytych za granicą. Uczniowie uczestniczący w stażu stwierdzili, iż wyjazd na praktyki zagraniczne poprawił ich umiejętności językowe, podniósł kompetencje zawodowe. Przede wszystkim jednak nastąpił wzrost poczucia własnej wartości, uczniowie poczuli się docenieni przez zagranicznych przedsiębiorców.
Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Beatę Matuszczak oraz przez Tomasza Sobczaka pracownika Wydziału Rozwoju Powiatu, a jednocześnie koordynatora Projektów, uczestnikom projektu certyfikatów i Europassów Mobilności. Całą uroczystość podsumowania projektów uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem dyrygent Pauli Pływaczyk oraz uczennic Patrycji Tyrały i Kasi Chałupnik, które zaprezentowały repertuar w języku angielskim.


* 25674624_1601636709921138_2085985588_o.jpg Koordynator projektów, przedstawił zgromadzonym gościom podsumowanie działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, w dziedzinie organizacji praktyk zawodowych dla swoich uczniów w Niemczech i Wielkiej Brytanii, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Erasmus+. W okresie 2014-2017, ze staży w Wielkiej Brytanii skorzystało 84 uczniów pod opieką 10 nauczycieli ZSE, ze staży w Niemczech skorzystało 60 uczniów pod opieką 7 opiekunów. Wspólna praca Dyrekcji i nauczycieli ZSE oraz pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu, umożliwiła pozyskanie na ten cel 1 183 778,11 zł. Należy tutaj podkreślić, że Zespół Szkół Ekonomicznych w roku 2018, będzie realizował kolejne staże zawodowe dla swoich 58 uczniów w Wielkiej Brytanii i Niemczech, w ramach projektu pn.: „Europejskie mobilności zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z Ostrowa Wielkopolskiego” w ramach programu Erasmus+. Wartość projektu to 504 000,27 zł. Działalność ostrowskiego ekonomika, w wymiarze międzynarodowym w okresie 2014-2018,  umożliwi doskonalenie zawodowe 202 uczniów w Wielkiej Brytanii i Niemczech za łączną kwotę 1 687 778,38 PLN. Najcenniejszym podsumowaniem działalności międzynarodowej ZSE

niech będą pozytywne opinie samych uczestników.

* power_ue_poziom_janusz_jpg.jpg

* eu_flag_erasmus__vect_pos.jpg

Odwiedzin: 420