OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W nowym budżecie inwestycje przede wszystkim
2 stycznia 2018 roku

W nowym budżecie inwestycje przede wszystkim

Budżet Powiatu Ostrowskiego na 2018 przyjęty jednogłośnie! – ‘’ To budżet staranny, optymistyczny i realny – powiedział o nim Starosta Ostrowski rekomendując radnym przyjęcie dokumentu.

* dsc_0223.jpg

Sesja budżetowa Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 28 grudnia 2017 r.

- ‘’To jest nasz wspólny budżet, nad którym wszyscy wspólnie pracowaliśmy i dziś możemy mieć z tego powód do zadowolenia. Chociażby z tego powodu, że ponad 34 mln zł stanowić będą inwestycje majątkowe. Równie ważne jest jak duży procent inwestycji finansowanych jest przy udziale środków zewnętrznych. Pokazujemy, że nas nie interesują tylko pojedyncze gadżety, ale pewna strategia inwestycyjna, dzięki której możemy realizować zadania miasto i regionotwórcze i to jest dla mnie przejaw wielkiej dojrzałości całej Rady’’ – powiedział Paweł Rajski.

* dsc_0199.jpgUl. Wysocka w Ostrowie zaplanowana do modernizacji 

W nowym budżecie dochody wyniosą 164 mln zł, a wydatki 172 mln zł. Planowany deficyt w wysokości ok. 8,4 mln zł pokryty zostanie m.in. emisją obligacji. Po latach rygorystycznej polityki spłacania zobowiązań zdecydowano się na taki krok po to, by skorzystać z możliwości pozyskania środków unijnych. Znajdzie to konkretne odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie, w którym po stornie dochodów pojawi się ponad 48 mln zł pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Podczas krótkiej dyskusji nad budżetem podkreślano zrównoważony rozwój w poszczególnych obszarach jak drogownictwo, oświata i służba zdrowia.

* 3.jpgW pustym jeszcze skrzydle powstanie nowy Oddział Chirurgi Dziecięcej i Traumatologii wraz z Wielkopolskim Centrum Oparzeń.

Ponad 34 mln zł stanowić będą wydatki majątkowe i w stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 37 proc.

Najwięcej środków wydanych zostanie na zadania drogowe – ponad 19,1 mln złotych. Ponad 7 mln zł w 1r4 milionach drogowych wydatk,ow inwestycyjnych stanowić będą środki ze źródeł zewnętrznych. Największe planowane zadania w tym obszarze to budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pasków–Szczygliczka do Lewkowa oraz do drogi krajowej. Za kwotę prawie 3,5 mln zł, przy wsparciu unijnym, powstanie ponad 6 km bezpiecznej trasy rowerowej w chętnie uczęszczanej przez cyklistów części Powiatu Ostrowskiego. Rozpocznie się także przebudowa drogi Wysocko Małe – Przygodzice o wartości 1,7 mln zł, na budowę której Powiat Ostrowski pozyskał środki z funduszy unijnych w ramach PROW. Ze środków rządowych remontowana będzie droga Kaczory-Wierzbno – 1,6 mln zł. Ponad milion złotych przeznaczono na remont ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim.

* 2.jpgCentrum Kszałcenia Praktycznego najwększa inwestycja oświatowa najbliższego roku.

W nowym budżecie ponad 11 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje oświatowe. Sztandarowym projektem w tym obszarze będzie oddanie do użytku Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z uporządkowaniem całego otoczenia wokół placówki. Na część inwestycyjną „twardą’ tego zadnia powiat pozyskał ponad 9 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki rozpoczęciu inwestycji ze środków własnych projekt jest już mocno zaawansowany pod względem budowalnym i powinien się zakończyć do połowy 2018 r.

* 1.jpgBudowa za ok. 3,5 mln zł ok. 6 km ściezki rowerowej od Piasków Szczygliczka aż do pałącu w Lewkowie i drogi krajowej w Michałkowie to największe pod względem wartościowym zadanie drogowe w 2018 roku.

Ponad 8,6 mln przeznaczono na inwestycje w szpitalu. Główny projekt o wartości ponad 7 mln zł to budowa Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz z Wielkopolskim Centrum Oparzeń w nowym skrzydle ostrowskiego szpitala. W połowie roku nastąpi zakończenie budowy nowego i modernizacji starej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Rozpocznie się pierwszy etap projektu modernizacji sieci informatycznej w szpitalu, zakupiony zostanie także nowy sprzęt do diagnostyki w tym m.in. nowy tomograf komputerowy.

* kaczory_baby2.jpgDroga Kaczory-Wierzbno w Gminie Odolanow będzie remontowana dzieki pozyskaniu środków z Funduszu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W głosowaniu przedstawiony przez Zarząd Powiatu budżet uzyskał akceptacje całej Rady Powiatu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 357