OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pierwsze chwile nowego roku
3 stycznia 2018 roku

Pierwsze chwile nowego roku

01 styczeń to dla wszystkich nas pierwszy dzień nowego 2018 roku, ale dla czterech maluchów to pierwszy dzień… ich życia. Na ostrowskiej porodówce Oliwier i Ignaś żegnali stary rok a Nikodem pierwszy przywitał rok 2018.

* 4.jpg

Na ostrowskiej porodówce właśnie chłopcy dominowali w końcu starego i w pierwszym dniu nowego roku. Nikodem to pierwsze dziecko, które w dowodzie będzie miało datę 1.01.2018. Tego samego dnia urodziło się jeszcze trzech kolegów, pierwszy z chłopców pojawił się na tym świecie po godz. 4:00, drugi po godz. 10:00, trzeci po godz. 11:00 a ostatni prawie o godz. 20:00.

Wszystkim mamom, które urodziły dzieci w pierwszym dniu roku Starosta Ostrowski złożył gratulacje i przekazał upominki. Dwie mamy przyjechały do ostrowskiego szpitala z dalszych okolic:  powiatu ostrzeszowskiego oraz krotoszyńskiego.

* dsc_0243.jpgW minionym roku na ostrowskim Oddziale Ginekologiczno- Położniczym na świat przyszło aż blisko 2 tysiące dzieci. Całemu zespołowi, Dyrektorowi Szpitala, kierownikowi Oddziału, lekarzom, Oddziałowej i całemu personelowi należą się serdeczne gratulacje i podziękowanie za pracę zespołową na ostrowskiej porodówce.

Ta część najmłodszych pacjentów, która wymaga dodatkowej, intensywnej opieki przebywa pod na Oddziale Neonatologii, która od maja funkcjonuje już w nowych pomieszczeniach. Pracuje na nowym sprzęcie. m.in. inkubatorze ufundowanym w tym roku przez Fundację WOŚP i przekazanym osobiście przez Jurka Owsiaka wraz z żoną.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 228