OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warsztaty podsumowane
25 marca 2009 roku

Warsztaty podsumowane

20 marca 2009r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice, odbyło się podsumowanie warsztatów „Chrońmy środowisko i zasoby wodne”. Realizacją projektu zajęli się nauczyciele Zespołu Szkół w Przygodzicach, przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnikami warsztatów opiekowali się uczniowie I klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji ZSP CKU Przygodzice. Warsztaty zostały skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (głównie klas pierwszych) oraz III-ich klas szkół gimnazjalnych. Do udziału zgłosiło się 13 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych . W sumie w zajęciach brało udział 90-ciu uczestników.

Młodzież miała możliwość uczestniczyć w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy z mapą topograficzną i przeglądową, badania właściwości fizyko- chemicznych wody na zajęciach laboratoryjnych w sali chemicznej, projekcie ścieżki przyrodniczo- ekologicznej, oraz zajęciach poświęconych ochronie przyrody i jej zasobów na przykładzie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy – wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach.

W ramach warsztatów zorganizowano wycieczki do: Punktu poboru i uzdatnia wody w Ostrowie Wielkopolskim, Oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, Stacji Meteorologicznej w Kaliszu, Nadleśnictwa Antonin, Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, Rezerwatu Wydymacz, Kina Plaza (film 3D „Życie oceanów”), Palmiarni poznańskiej. Zwiedzano również Przygodzice oraz Chatę Regionalną i Stawy Przygodzickie- Trzcieliny.

Uczestnicy warsztatów uczestniczyli również w pokazach multimedialnych dotyczących zmian krajobrazu spowodowanych działalnością człowieka, walorów przyrodniczych Stawów Przygodzickich, zanieczyszczeń środowiska, które są źródłem zagrożenia życia mieszkańców naszej planety. Mamy nadzieję, że warsztaty „Chrońmy środowisko i zasoby wodne”, pomogą zrozumieć lepiej potrzeby środowiska przyrodniczego i korzyści jakie człowiek z niego czerpie. Czysta, dobra jakościowo woda, to czyste i zdrowe życie – mówi Zbigniew Ignor, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Młodzież wykazała się także wiedzą i zdolnościami w Konkursie wiedzy o wodzie oraz Konkursie plakatowym o dwóch tematykach: „Woda w zjawiskach przyrodniczych” i „Pogoda w przysłowiach ludowych”. Ciekawą inicjatywą był Konkurs foto w 3 kategoriach: pejzaż, sytuacje, ludzie. Laureaci konkursów otrzymali ciekawe nagrody ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Z odbytych warsztatów została przygotowana specjalna prezentacja w programie power point, która zostanie przekazana do każdej ze szkół na terenie powiatu ostrowskiego.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 884