OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Noworoczne spotkanie samorządowe
8 stycznia 2018 roku

Noworoczne spotkanie samorządowe

Już po raz dziewiętnasty samorządowcy Powiatu Ostrowskiego spotkali się na początku Nowego Roku. Tym razem gospodarzem noworocznego spotkania była Gmina Raszków.

* dsc_0358.jpg

Niemal dwie dekady temu postanowiono, żeby Święto Trzech Króli – 6 stycznia było w powiecie Ostrowskim dniem spotkania wszystkich samorządowców. Tradycja ta trwa przez lata, a w tym kolędowaniu włodarze miast i gmin spotykają co roku w innym samorządzie.

* dsc_0341.jpg

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. W intencji mieszkańców Powiatu Ostrowskiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Towarzystwa Śpiewu w Raszkowie pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka.

* dsc_0328.jpg

* dsc_0333.jpg

Gospodarzami tegorocznego spotkania byli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak oraz przewodniczący rad: Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk i Raszkowa Andrzej Matyba.

Drugą cześć spotkania zorganizowaną w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera rozpoczął występ Zespołu Muzyki Dawnej Effascinato, działającego przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Raszkowie.

* dsc_0366.jpg

Młodzi muzycy nagradzani na ogólnopolskich festiwalach m.in. Schola Cantorum wprowadzili zebranych w muzyczny nastrój starych zamków.

- ‘’To dla nas ogromna radość i zaszczyt, że po raz trzeci mogliśmy zorganizować noworoczne spotkania samorządowców. Witam Państwa na Sali sportowej w Raszkowie, która za kilka tygodni od 2 do 4 marca gościć będzie najlepszych w Polsce tenisistów stołowych na rozgrywanych właśnie u nas Mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie’’ - powiedział Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

* dsc_0387.jpg

- ‘’W ubiegłym roku powiedziałem, że samorządowcy swoją pracą piszą symboliczne księgi gmin. Dziś symbolicznie zamykamy tom trzeci, ale nowe swoje księgi życia tworzyło prawie 2 tysiące rodzin, bo tyle dzieci urodziło się w 2017 r. w naszym szpitalu. Dla nich wszystkich przyjdzie nam pracować, tworzyć warunki dla rozwoju i godnego życia. Każdy z nas mógłby pewnie długo wyliczać ile różnych przedsięwzięć zostało w minionym roku zrealizowanych. Kiedy mówię o samorządzie są we mnie wielkie emocje. Żyję swoją pracą i chcę wszystkim powiedzieć dziękuję i podzielić się sukcesem. Życzę wszystkim, aby dopisywało nam zdrowie i tego byśmy dzielili się, ale tylko opłatkiem. Abyśmy byli razem, stanowili jedność, bo Polska jest jedna.’’ – powiedział Paweł Rajski.

* dsc_0413.jpg

Starosta Ostrowski podkreślał, że samorządowcy z terenu powiatu stanowią jedną rodzinę i mogą liczyć na wsparcie tych, którzy obecnie pracują zarówno w Warszawie jak i Poznaniu, a według niego to m.in. zasługa samorządowego doświadczenia, którym mogą się poszczycić zarówno obecni ministrowie, wicewojewoda jak i parlamentarzyści. Przyznał to minister Andrzej Dera, mówiąc, że jego doświadczenie samorządowe jest wciąż dłuższe niż to polityczne.

* dsc_0440.jpg

Zaproszeni goście złożyli samorządowcom życzenia. Minister Andżelika Możdżanowska życzyła, aby dzielić się dobrocią,  bo to jedna z tych rzeczy, które mnożą się, jeśli się nią dzielić. Minister Andrzej Dera życzył reelekcji w nowej, dłuższej kadencji, bo dzięki temu będzie możliwe pochwalenie się większą ilością sukcesów. Poseł Tomasz Ławniczak życzył, aby każdy miał cele i taką gwiazdę jaką mieli mędrcy zmierzający do żłobka. Senator Łukasz Mikołajczyk z kolei życzył, aby w 2018 roku wszyscy kroczyli ku wzajemnemu dobru, a Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, by samorządowcy realizowali swoje marzenia, nawet te, których nie wypowiadali głośno. Natomiast poseł Jarosław Urbaniak życzył, żeby podziały polegały na różnicy w poglądach a nie trafiały do serc.

* dsc_0453.jpg

Życzenia przekazała, ale także zaskakującą deklarację złożyła Bożena Budzik Burmistrz Nowych Skalmierzyc: „Było mi bardzo miło być na każdym spotkaniu samorządowców. Dzisiaj to jednak moje ostatnie spotkanie z Państwem ponieważ przechodzę na emeryturę. Życzę, aby kampania wyborcza w 2018 r. przebiegała radośnie i wszyscy byli zadowoleni’’ – powiedziała.  

* dsc_0472.jpg

W części artystycznej wystąpił zespół Sonori Ensemble.

* dsc_0474.jpg

Na koniec uroczysty toast za pomyślność wznieśli Andrzej Leraczyk i Andrzej Matyba w asyście wszystkich przewodniczących Rad Gmin Powiatu Ostrowskiego.

 

 

Odwiedzin: 541