OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12 stycznia 2018 roku

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z fantów, przekazanych na licytację, której celem jest uzbieranie jak największej kwoty na charytatywny cel, jest unikatowe, szklane pióro.

Ręcznie wykonane szklane pióro z huty szkła w Lauschy w Niemczech (na terenie partnerskiego Powiatu Sonneberg)  jest powiatowym darem na licytację w ramach tegorocznego ostrowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje prowadzone będą w OCK pomiędzy występami artystów. Główną licytację zaplanowano na 19:25- 19:55.

* 39.jpg

- Może znajdzie uznanie w oczach jakiegoś szlachetnego nabywcy- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

W maju minionego roku ostrowski szpital otrzymał nowoczesny hybrydowy inkubator do opieki nad noworodkami. Sprzęt ufundowany ze środków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał Jerzy Owsiak wraz z przedstawicielami fundacji.

* dsc_0196.jpgOsobiście przekazali sprzęt podczas spotkania w dniu 25 maja 2017 roku. Ostrowski szpital w minionych latach otrzymał w postaci rzeczowej wsparcie od o wartości 1,9 mln zł. Do tej sumy doliczyć należy kolejne kilkaset tysięcy, tyle bowiem wart jest najnowocześniejszej generacji inkubator hybrydowy- tegoroczny dar. Sam J. Owsiak podkreślał, że kupowany sprzęt jest przede wszystkim zasługą wszystkich, którzy angażują się w akcję corocznych zbiórek, a Fundacja zajmuje się ich rozdziałem.

* dsc_0255.jpg

Poniżej kilka wspomnień z majowej wizyty w ostrowskim szpitalu i w Zespole Szkół Specjalnych.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 308