OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Całkiem Nowy Promień
19 stycznia 2018 roku

Całkiem Nowy Promień

Z końcem 2017 roku ukazał się kolejny z serii „Nowy Promień”. To już 6 numer Rocznika Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”. Czasopismo ukazało się dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Ostrowskiego.

Spotkanie promujące najnowszy numer rocznika „Nowy Promień” odbyło się 18 stycznia 2018 roku w sali wykładowej im. dra Józefa Jachimka I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

* spotkanie_promujace_nowy_promien.jpg

Publikację podzielono na sześć części. Pierwszy rozdział poświęcony jest dokonaniom władz miejskich i powiatowych w 2017 roku. Drugi rozdział charakteryzuje najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty szkolnej i Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”. Trzeci dedykowano wybitnym absolwentom i wychowankom Almae Matris, a wśród nich znaleźli się: Ferdynand Marten i Julius Hammling, ks. dr. Józef Warszawski, Józef Mertka, prof. Jerzy Pietrzak, dr. Franciszek Witaszek, Ewa i Jan Pieczyńscy. Rozdział czwarty zawiera dwa wspomnienia, w których autorzy przybliżają lata szkolnej edukacji i działalność w strukturach Komitetu Odbudowy Pomnika kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Nowość stanowi rozdział piąty, w którym zebrano publikacje poświęcone absolwentom i wychowankom Almae Matris Ostroviensis, w tym najnowszej ze wspomnieniami pastora Arthura Rhode. Głos młodego pokolenia uczniów i absolwentów zamieszczono w szóstym rozdziale. Publikowane teksty stanowią pokłosie prac konkursowych, popularnonaukowych i olimpiad przedmiotowych, uczniów klas humanistycznych, matematyczno-fizycznych i biologicznych: Leny Dominiczak, Marty Bohonos i Anny Wołowicz (uczennicy II LO).

* przemawia_jaroslaw_biernaczyk.jpg

„Nowy Promień” to tradycyjnie już bogata tematyka oraz liczna lista autorów, wśród których znaleźli się: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego dr Marek Lewicki, dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Witold Banach, dr Krystian Niełacny, Jarosław Biernaczyk, Piotr Grabarz, Krzysztof Mikusiński, Aleksander Urban, Alodia Witaszek-Napierała, Barbara Pieczyńska, Czesław Rynkowski, Aleksander Urban, dr Józef Pietrzak i wymienieni wyżej uczniowie.

Wydawcą najnowszego tytułu jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, współwydawcą - Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”. Czasopismo ukazało się dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 286