OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koniec wojny w Ostrowie
23 stycznia 2018 roku

Koniec wojny w Ostrowie

W 73 rocznicę wyzwolenia miasta Ostrowa spod okupacji niemieckiej uczczono pamięć bohaterów tamtych wydarzeń. Znicze i wiązanki kwiatów w narodowych barwach złożyli między innymi przedstawiciele Powiatu Ostrowskiego.

Rocznicowe uroczystości odbyły się we wtorek, 23 stycznia 2018 r. Wiązanki kwiatów oraz znicze zostały złożone na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej oraz pod tablicami umieszczonymi na budynku Ratusza upamiętniającymi uczestników walk o wyzwolenie miasta Ostrowa spod okupacji niemieckiej.

* wyzwolenie_miasta_2018__13_.jpg

Na zdjęciu: uroczystości na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

* wyzwolenie_miasta_2018__2_.jpg

Na zdjęciu: przedstawiciele władz miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

* wyzwolenie_miasta_2018__6_.jpg

Na zdjęciu: złożenie kwiatów przez przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego.

- „Jesteśmy tu po raz kolejny razem, aby oddać hołd i szacunek bohaterom tamtych dni, miesięcy i wojennych lat. Ludziom, których życie przypadło w tak bolesnym okresie naszej historii” – powiedziała w okolicznościowym przemówieniu Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wspominając sylwetki wybitnych mieszkańców miasta, którzy stali się ofiarami hitlerowskiego totalitaryzmu. – „Jako potomni dziękujemy wszystkim tym, którzy stawiali opór hitlerowskiemu okupantowi walcząc o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i naszego miasta”. Prezydent podkreśliła również konspiracyjne tradycje Ostrowa oraz znaczący udział mieszkańców w walce o wyzwolenie miasta.

* wyzwolenie_miasta_2018__16_.jpg

Na zdjęciu: poczty sztandarowe na ostrowskim rynku.

* wyzwolenie_miasta_2018__35_.jpg

Na zdjęciu: złożenie kwiatów przez przedstawicieli służb mundurowych.

W uroczystościach wzięli udział: Poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, przedstawiciele władz samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego, delegacje organizacji kombatanckich oraz społecznych, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież oraz liczne poczty sztandarowe.

* wyzwolenie_miasta_2018__28_.jpgNa zdjęciu: władze Powiatu Ostrowskiego od lewej: Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Mirosław Rychlik Sekretarz Powiatu Ostrowskiego.

* wyzwolenie_miasta_2018__40_.jpg

Uroczystości na ostrowskim rynku zakończyło odśpiewanie Roty.

Odwiedzin: 195