OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zaprogramowani na sukces
26 stycznia 2018 roku

Zaprogramowani na sukces

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach pt: „Projekt – Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji” z udziałem studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Najważniejszym celem było podniesienie tzw. kompetencji miękkich.

Warsztaty odbyły się w środę 17 stycznia 2018 r. w ramach programu edukacyjno-przedsiębiorczego organizowanego przez Wyższe Szkoły Bankowe. Środowe spotkanie poprowadzili studenci WSB w Poznaniu.

* warsztatywsb__1_.jpg

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie znaczenie mają dobre maniery w kontaktach społecznych, jak wyznaczać i osiągać założone sobie cele, poznali tajniki wystąpień publicznych oraz zasady i umiejętności pracy w grupie. Prowadzący podkreślali niejednokrotnie, że najważniejszym celem prowadzonych zajęć jest podnoszenie kompetencji miękkich wśród młodzieży. Jak powszechnie wiadomo, nieoceniona jest umiejętność zachowania swobody podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych czy podczas nawiązywania pierwszych kontaktów zawodowych.

Uczniowie IV LO mieli okazję przećwiczenia wielu kluczowych umiejętności, jak np. sposobów radzenia sobie ze stresem, czy sposobów komunikacji w różnych sytuacjach życiowych.

- „Zajęcia bardzo przypadły młodzieży do gustu, chwalili sobie wysokie kompetencje starszych kolegów z Poznania. Zwrócili uwagę na ciekawe i przydatne treści oraz na interesujące metody pracy. Jedna z uczestniczek przyznała, że dopiero środowe warsztaty uzmysłowiły jej, jak ważne przy wystąpieniach publicznych są mowa ciała i emisja głosu. Młodzież przyznała także, że odgrywane w czasie zajęć scenki sytuacyjne związane z zasadami stosowania savoir vivre'u uświadomiły im, jak duże znaczenie w życiu codziennym ma stosowanie dobrych manier, jak dzięki temu wzrasta nasza pozycja w grupie oraz ile korzyści może to im przynieść” – wyjaśnia dyrektor IV LO Małgorzata Jędroch.

„Zostaliśmy zaprogramowani na sukces” stwierdzili zaraz po warsztatach uczniowie IV LO, co stanowi najlepsze podsumowanie tego projektu.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 142