OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mistrzowie w strzelectwie z IV LO
7 lutego 2018 roku

Mistrzowie w strzelectwie z IV LO

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie w Międzyszkolnych Zawodach Strzeleckich, jakie odbyły się już po raz kolejny w ostrowskiej „czwórce”. Wystartowało 10 drużyn 3-osobowych. Zawodnicy reprezentowali 8 szkół ponadpodstawowych oraz 2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi z terenu powiatu ostrowskiego.

Uczestnicy startowali w konkurencji karabinek pneumatyczny i strzelali z odległości 10 metrów.  Każdy zawodnik oddawał 5 strzałów próbnych oraz 10 ocenianych.

- Rywalizacja była bardzo zacięta, a o ostatecznej klasyfikacji decydowały pojedyncze punkty- powiedział Karol Płokarz, opiekun drużyny z IV LO. Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Tadeusz Jagielski.

* img_0401aa.jpg

     Młodzież oceniana była drużynowo i indywidualnie. W klasyfikacji drużynowej najlepsze okazało się IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, uzyskując 265 punktów. Na II miejscu uplasował się Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim uzyskując 264 punkty, na III miejscu III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim z 256 punktami. W klasyfikacji indywidualnej najlepsza była Nikolina Nieruchalska z IV LO uzyskując 92 punkty (5x10), na II miejscu Mikołaj Fischer z Zespołu Szkół Technicznych z 92 punktami (4x10), a na III miejscu Grzegorz Piec III LO z 91 punktami . Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy.

Strzelectwo staje się coraz bardziej popularne wśród młodzieży. Niektóre szkoły posiadają dobrze wyposażone strzelnice, w których uczniowie mogą ćwiczyć. W IV LO w zajęciach ze strzelectwa bierze udział 27 osób. 3 spośród nich reprezentowały ostrowską „czwórkę” w zawodach.

Organizatorem było IV LO we współpracy z Zarządem Rejonowym Ligi Obrony Kraju w Ostrowie.   Była to już kolejna edycja tych rozgrywek. Zawody organizowane są w celu podnoszenia sprawności strzelectwa sportowego młodzieży szkolnej.

Odwiedzin: 286