OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nagrody za architektoniczny kunszt
8 lutego 2018 roku

Nagrody za architektoniczny kunszt

Nagroda Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla’’ to propozycja dla architektów. W odbywającym się co dwa lata konkursie nagrodzone zostaną najlepsze realizacje architektoniczne na terenie Powiatu Ostrowskiego, a tytuł „Ambasadora Ostrowskiej Architektury” przyznany zostanie miejscowym architektom, którzy zrealizowali ciekawe projekty poza powiatem.

Nagrody mają na celu promowanie tradycyjnego myślenia o architekturze jako sztuce użytkowej wyrażonej poprzez zrealizowane obiekty o ciekawej formie, detalu, funkcji, nowatorskim podejściu do kształtowania bryły i przestrzeni, niezależnie od przeznaczenia obiektu, skali czy technologii wykonania. Nie przez przypadek konkursowi patronuje Karl Friedrich Schinkel - projektant jednego z najpiękniejszych i najciekawszych pod względem architektonicznym zabytków Powiatu Ostrowskiego - Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Konkurs adresowany jest do architektów lub zespołów architektów.

* dsc_0008.jpg

- Pragnę nagrodzić pracę architektów, ponieważ ich projekty powstają w zaciszu pracowni, a często imponujące efekty są naprawdę zaskakujące. Na co dzień mijamy ciekawe budynki nie wiedząc, czyjego są autorstwa. Talent oraz kunszt lokalnych architektów doceniany jest często daleko w kraju albo za granicą. Tą nagrodą pragnę ich uhonorować- powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Nagrody mają charakter prestiżowy - pozafinansowy. W obu przypadkach stanowią je statuetki oraz pamiątkowe dyplomy przygotowane przez Powiat Ostrowski. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania poszczególnych edycji zorganizowanego w okolicy dnia urodzin Karla Friedricha Schinkla tj. w miesiącu marcu.

W pierwszej edycji konkursu w 2016 roku oceniane były realizacje oddane do użytku w latach 2011- 2015, w tegorocznej edycji zgłaszane mogą być realizacje z 2 ostatnich lat. Bezstronność ocen i profesjonalizm rozstrzygnięć zapewnia szczególny rodzaj Jury – Jury Autorskie. W skład Jury Autorskiego wchodzą architekci - autorzy zgłoszonych obiektów lub ich przedstawiciele (po jednym autorze lub przedstawicielu autora do każdego zgłoszonego obiektu).

* dsc_0091.jpg

Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji konkursu Nagrodę Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla” otrzymali Wiesław Motyl oraz Marcin Rześniowiecki za realizację: „Przebudowa budynku dworca kolejowego oraz budynku wielofunkcyjnego w Ostrowie Wielkopolskim”. Nagrodę Specjalną Starosty Ostrowskiego „im. Karla Friedricha Schinkla” otrzymał Marcin Linkowski za realizację:  „Budynek handlowo-usługowy, ul. Kaliska w Ostrowie Wielkopolskim”.

* dsc_0090.jpg

Nagrodę Starosty Ostrowskiego „Ambasador Ostrowskiej Architektury’’ otrzymali Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek za realizację: „Budowa Portu Śródlądowego w Iławie”. Nagrodę Specjalną Starosty Ostrowskiego „Ambasador Ostrowskiej Architektury’’ otrzymali Marek Nadachowski i Mariusz Jakubczyk za realizację: „Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy w Chełmcach, gmina Opatówek”.

* dsc_0075.jpg

Termin składania zgłoszeń do pierwszej edycji mija 28 lutego 2018 roku. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie (załącznik). Zgłoszenia adresowane na Starostę Ostrowskiego należy składać w Starostwie Powiatowym (Biuro Podawcze), al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski) lub w formie elektronicznej na adres: promocja@powiat-ostrowski.pl. Sekretariat Nagrody prowadzi Biuro Promocji i Relacji Społecznych tel. 62 737 84 76.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 324