OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IV LO językami stoi
9 lutego 2018 roku

IV LO językami stoi

W czwartek, 8 lutego 2018 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbył się I Regionalny Konkurs Językowy dla szkół gimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. 47 uczniów rywalizowało w dwóch grupach językowych, angielskiej i niemieckiej.

Konkurs składał się z części pisemnej, w trakcie której uczniowie rozwiązywali test obejmujący gramatykę, leksykę, analizę tekstu oraz zagadnienia realioznawcze.

* dsc_0312.jpg

Komisje konkursowe wyłoniły zwycięzców pierwszej edycji konkursu. Pierwsze miejsce z języka angielskiego zdobyła Julia Kubica z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, drugie miejsce zajął Wojciech Gromski ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych w Ostrowie Wlkp., trzecie miejsce przypadło w udziale ex aequo Martynie Galewskiej ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych w Ostrowie Wlkp. oraz Adrianowi Kalbarczykowi z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Wyróżnienie otrzymała Julia Adamiak ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych.

Pierwsze miejsce w konkursie języka niemieckiego zajęła Katarzyna Janowicz ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie, drugie miejsce przypadło Oliverowi Lewandowskiemu z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, trzecie miejsce zdobyła Julia Litwin ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych w Ostrowie Wielkopolskim, Michał Roga ze Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie zajął miejsce czwarte, miejsce piąte zdobyła Karolina Cieślińska również ze Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie.

Po konkursie uczniowie wzięli udział w warsztatach z języka hiszpańskiego i francuskiego.

     Wszyscy otrzymali gratulacje i podziękowania za udział w konkursie, natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę  Rodziców IV LO i StarostęPowiatu Ostrowskiego, pod którego patronatemodbył się  konkurs.

Odwiedzin: 242