OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Panowanie nad językiem
12 lutego 2018 roku

Panowanie nad językiem

- ‘’Nie uważam, żeby język polski był zagrożony, bo język zawsze sobie poradzi’’ – mówiła Katarzyna Kłosińska, językoznawca podczas spotkania z młodzieżą w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie. Jej wizyta związana była z realizowanym od lat cyklem „Łączymy Pokolenia’’.

* w_zap_ie__2_.jpg

Katarzyna Kłosińska przyjechała do Ostrowa na zaproszenie Starosty Ostrowskiego oraz Prezesa Ostrowskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oba podmioty o 6 lat organizują projekt „Łączymy pokolenia’’, w ramach którego w naszym mieście gościli już m.in. Krzysztof Wielicki, Aleksander Dobra, Artur Homan, Zespół Słoneczni czy Józef Broda. Tym razem wybór padł na językoznawcę, członka Rady Języka Polskiego oraz autorkę popularnej audycji w radiowej Trójce „Co w mowie piszczy?’’.

* dsc_1086.jpg

Jak na projekt międzypokoleniowy przystało pierwsze spotkanie odbyło się w ZST. K. Kłosińska przekonywała, że bardzo lubi język młodzieżowy. Z kolei w luźnej rozmowie młodzież dopytywała się, czy zagrożeniem dla współczesnej polszczyzny są kody językowe, szablonowości i zapożyczenia zwłaszcza anglicyzmy.  

Według K. Kłosińskiej słownictwo młodzieżowe bardzo szybko wchodzi do obiegu za sprawą Internetu. Cyfryzacja, szybkość przekazywanych informacji powoduje także, że zacierają się kręgi kulturowe, w których wzrastamy. Coraz słabsze są wpływy gwar na rzecz ujednoliconego języka. Współczesny język jest także odzwierciedleniem kulturowości w tym coraz mniejszego tabu językowego. Rozluźnienie norm obyczajowych sprawia, że często i publicznie mówi się o sprawach intymnych, a fizjologia, seks, erotyka to staje się wręcz sprawą publiczną celowo eksponowaną zwłaszcza na profilach społecznościowych. W ślad za tym przekroczeniem obyczajowym idzie przekroczenie tabu językowego.

* w_zap_ie__1_.jpg

Gość zwrócił także uwagę na to, że jednym z doświadczeń współczesności jest życie w nadmiarze, także językowym. Ilość postów, komentarzy, różnych tematów, ale także tego ile informacji wyświetla się na np. na ekranie telewizora sprawia, że wszystko dzieje się za szybko. Stąd pewna powierzchowność i tendencje do upraszczania.

K. Kłosińska unikała jednak określeń, że język polski jest zachwaszczony, bo przecież w przeszłości radził sobie z takimi sytuacjami. Jeśli słowa z obcych języków są odmieniane, podlegają polskim regułom gramatycznym polskiej odmianie i pisowni to jest to normalna kolej rzeczy, chociaż wyjątkiem jest słowo weekend.

- ‘’W historii polskiego słownictwa 70-90 proc. wyrazów to zapożyczenia. Od najstarszych lat były takie wpływy łacińskie, niemieckie, czeskie czy rosyjskie. Teraz może niepokoić bardziej bezrefleksyjność w stosowaniu zapożyczeń zastępujących nasze słowa’’ – powiedziała K. Kłosińśka. Jest to jednak częściej przejaw snobizmu językowego niż normy.

Pytana przez uczniów nie dopatrzyła się także zagrożeń w postaci popularnych emotikonów zastępujące nie tylko pojedyncze słowa, ale całe zdania.

* dsc_1038.jpg

- ‘’Mówi się, że język coraz bardziej staje się ikoniczny. Wracamy więc do kodu obrazkowego, mówi się nawet, że żyjemy w świecie wtórej oralności, czasów przedpiśmiennych. Jednak obecny emotikon nie jest nastawiony na to, by przetrwał, ale jego znacznie ważne jest tu i teraz. Ja w ogóle nie uważam, żeby język był zagrożony, uważam że język sobie zawsze poradzi. Oczywiście jest wiele zjawisk, których nie akceptujemy. Dla mojego dziadka takim koszarem słownym było słowo fajny, a dla nas jest to normą. Ważne żeby ludzie panowali nad językiem, a nie język nad ludźmi’’ – powiedziała K. Kłosińska.

* dsc_1069.jpg

O zawiłościach języka dyskutowano także podczas spotkania ze słuchaczami Ostrawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Społecznej Akademii Nauk. Animatorem tej dyskusji był szef OUTW Józef Kozan.

Odwiedzin: 226