strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kasa na poprawę bezpieczeństwa
23 lutego 2018 roku

Kasa na poprawę bezpieczeństwa

Sprzęt do ćwiczeń z samoobrony, narkogogle i alkogogle, moduł łączności radiowej, nagrzewnica, agregat i odblaskowe gadżety to lista tegorocznych zakupów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Ostrowskiego.

Komisja składająca się z przedstawicieli policji, straży pożarnej, sanepidu, prokuratury, powiatowych jednostek interwencyjnych i pomocowych, każdego roku rozdziela pulę środków z budżetu Powiatu Ostrowskiego na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W miarę zgłaszanego zapotrzebowania fundusze przeznaczane są na doposażenie jednostek lub realizację projektów edukacyjnych i profilaktycznych.

zdjecie

W tym roku Komisja dysponuje kwotą 65.000 zł, którą na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2018r. rozdzielono na zadania zgłoszone przez członków komisji i poszczególne jednostki.

Najbardziej kosztowną pozycją jest zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie przyłącza do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Sprzęt będzie stanowił źródło zapasowego zasilania energetycznego na wypadek długotrwałych przerw w dostawach prądu. Komisja przeznaczyła na ten cel 41.820 zł. Warto dodać, że do tej pory na terenie placówki funkcjonował przestarzały agregat o mocy 20kW, dlatego posiłkowano się użyczonym przez Starostwo mobilnym agregatem o nieco większej mocy 30kW, który w razie potrzeby był przewożony pomiędzy budynkami wchodzącymi w skład DPS. Jednak podczas ostatnich gwałtownych wichur okazało się, że to rozwiązanie jest niewystarczające.

- „Funkcjonujemy w 3 budynkach znacznie od siebie oddalonych, bo pawilon od pałacu stoi w odległości 300 metrów. W związku z sytuacjami, jakie mieliśmy w ubiegłym roku i przerwami w dostawie prądu stwierdziliśmy, że nie ma możliwości, aby szybko i sprawnie przewieźć agregat do budynku pałacu i jednocześnie zapewnić we wszystkich 3 budynkach dostawę prądu. W związku z tym, że na terenie trzech budynków zamieszkuje 166 osób przewlekle psychicznie chorych, których reakcje na brak prądu są trudne do przewidzenia, postanowiliśmy zaopatrzyć się w agregat o odpowiedniej mocy: przynajmniej 100kW wraz z przyłączem do wszystkich trzech budynków” –  wyjaśniła Milena Przybylska, dyrektor DPS Psary, podkreślając równocześnie, że całość zadania wyniosłaby 57.000 zł, jednak przyznana kwota 41.820 zł pozwoli na rozwiązanie większości problemów poprzez podłączenie z agregatorownią dwóch najbliższych budynków – „Myślę, że jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz personelu medycznego i opiekuńczego przebywającego w placówce” – dodała M. Przybylska.

zdjecieW nowy sprzęt wzbogaci się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, którazyskała dofinansowanie w kwocie 6.500 zł na zakup sprzętu łączności radiowej dla potrzeb funkcjonowania tzw. Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SKKP). SKKP zajmuje się dysponowaniem sił i środków z terenu całego powiatu, w tym z jednostek ochotniczych.

- „Moduł łączności zwiększy jakość komunikacji z jednostkami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych oraz zapewni właściwe funkcjonowanie stanowiska kierowania w zakresie koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych” – wyjaśnił Jacek Wiśniewski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Kwotę 5.500 zł otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim na doposażenie sali ćwiczeń służącej funkcjonariuszom oraz uczestnikom warsztatów szkoleniowych dla kobiet z zakresu samoobrony i sposobów unikania zagrożeń w miejscach publicznych.

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny zgłosiła natomiast potrzebę zakupu zestawu edukacyjnego do zajęć edukacyjno-profilaktycznych z wychowankami placówki i ich rodzicami. Mowa tu o narkogoglach i alkogoglach, na których zakup Komisja Starosty Ostrowskiego przeznaczyła 3.500 zł.

- „Zakup pomocy dydaktycznych w postaci narko- i alkogogli ma na celu namacalne pokazanie wpływu narkotyku lub alkoholu na funkcjonowanie organizmu. Jeśli młodzież będzie miała możliwość zobaczenia, jakie jest postrzeganie otoczenia po zażyciu alkoholu w różnych dawkach, w przyszłości podejmie właściwą decyzję np. czy wsiąść po alkoholu za kierownicę czy nie. Myślę, że taka profilaktyka dla dorosłych i młodzieży jest jak najbardziej wskazana, bo co innego mówić o tym, a co innego mieć możliwość sprawdzenia na własnej skórze” – powiedział Radosław Kowalski, dyrektor placówki.

Ponadto Zespół Ratownictwa Medycznego z powiatowego szpitala otrzymał środki w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego i nagrzewnicy do namiotu medycznego, który wykorzystywany jest w działaniach ratunkowych prowadzonych na miejscach zdarzeń.

Pozostałą kwotę w wysokości 5.180 zł Komisja przeznaczy na zakup gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na drodze oraz wsparcie programu profilaktycznego dla młodzieży „Głos zza krat”.

- „W tym roku naglącą potrzebą był zakup agregatu dla Domu Pomocy Społecznej, zwłaszcza w kontekście zniszczeń, jakie niosły ze sobą ostatnie wichury przechodzące nad Polską. Tak duży wydatek nie zdarza się co roku, dlatego dziękuję za zrozumienie członków komisji, którzy tegoroczną propozycję podziału środków przyjęli jednogłośnie  – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji posłużyło również wymianie opinii na temat realizowanych dotąd programów edukacyjno-profilaktycznych. Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim kpt. Waldemar Zaremba poinformował o pozytywnym odbiorze wśród młodzieży projektu prewencyjno-informacyjnego „Głos zza krat”, w którym w 2017 roku wzięło udział 278 uczniów.  Zgłosił również nową inicjatywę dotyczącą współpracy z powiatem w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z udziałem grup osób skazanych.

zdjecie

Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim Hanna Rozbicka-Winiecka zgłosiła potrzebę kontynuacji szkoleń dla wychowawców klas ze szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rozpoznania i postepowania z młodzieżą uzależnioną lub sprawiającą kłopoty wychowawcze. Przypomnijmy w 2017 roku w szkoleniu wzięło udział 60 wychowawców.

zdjecie

Radosław Kowalski z kolei zaproponował przeprowadzenie szkolenia z zakresu samoobrony dla pracowników placówek pomocowych. Na zakończenie spotkania członkowie Komisji zapoznali się z funkcjonowaniem inicjatywy społecznej „Szukamy i ratujemy – Ostrów Wielkopolski” będącej zapleczem dla wyspecjalizowanych służb w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych. O tej idei i dotychczasowych osiągnięciach opowiedzieli: Błażej Busza i Rafał Kaczmarew.

zdjecie

Odwiedzin: 172