OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wielkopolski Rolnik Roku 2008
2 kwietnia 2009 roku

Wielkopolski Rolnik Roku 2008

22 marca w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala VIII edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2008, na której zostały wręczone statuetki Siewcy dla najlepszych rolników województwa wielkopolskiego. Wśród nominowanych rolników wyróżnienia z naszego powiatu otrzymali Władysław Całka i Tadeusz Zatylny.

W uroczystej Gali wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Ostrowskiego: Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Krzysztof Rasiak wicestarosta ostrowski.

Głównym celem konkursu jest promocja wielkopolskiego rolnictwa. Ponadto wyróżnieni rolnicy mogą pochwalić się dobrą organizacją pracy
i efektami ekonomicznymi. Ich działania charakteryzuje dbałość o środowisko naturalne oraz wysoka estetyka gospodarstw.

Bardzo się cieszę, że wśród nominowanych znaleźli się rolnicy z naszego powiatu. Fakt ten świadczy o tym, że w dzisiejszym rolnictwie można wiele dokonać między innymi poprzez wprowadzanie nowych technologii
i umiejętności wykorzystywania szans, które prowadzą do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym europejskim rynku. W obecnych czasach mamy rolników nowoczesnych, wykształconych i ambitnych. Serdecznie gratuluję wyróżnienia
i życzę dalszych sukcesów w rozwoju gospodarstw rolnych
– podkreśla Krzysztof Rasiak, wicestarosta ostrowski.

Do tegorocznej edycji konkursu nominowano 18 rolników województwa wielkopolskiego. Wyboru najlepszych wielkopolskich gospodarzy dokonuje powołana przez Zarząd Województwa Kapituła, która wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa. Warto podkreślić, że członkiem Kapituły był Piotr Walkowski prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Podczas uroczystej Gali Marszałek Województwa Wielkopolskiego
i Przewodniczący Kapituły Konkursu wręczyli szczególne wyróżnienie -statuetkę „Siewcy” Władysławowi Całce za całokształt jego działalności oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie pszczelarstwa.

Nominowani rolnicy z powiatu ostrowskiego:

Kategoria: Produkcja Roślinna lub Zwierzęca

Tadeusz Zatylny wraz z rodziną prowadzi w miejscowości Zamość, gmina Sieroszewice 106 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej i trzodzie chlewnej.

Kategoria: Inne Dziedziny Działalności Rolniczej

Władysław Całka wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo pszczelarskie
w Rososzycy, gmina Sieroszewice. W skład gospodarstwa wchodzi 12 pasiek, 800 rodzin pszczelich, produkujących miód pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis, wosk pszczeli i mleczko pszczele.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 736