strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
XXXI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
9 marca 2018 roku

XXXI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Podtrzymali piękną tradycję. Wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 ostrowski Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych przystąpił do kolejnej XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Eliminacje szkolne olimpiady odbyły się w listopadzie 2017 r. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas III i IV Technikum Nr 3 im. Ernesta Malinowskiego w ZSB-E w zawodzie technik budownictwa. Budowlana „szóstka” uczniów z najwyższymi wynikami punktowymi została zgłoszona i zakwalifikowała się do udziału w zawodach okręgowych.

zdjecie

Zgodnie z harmonogramem, w bieżącej edycji OWiUB, 681 uczniów z 160 szkół powinno przystąpić do zawodów okręgowych w 12 okręgach na terenie kraju.

W sobotę  3. marca 2018 r., w IV okręgu centralnym w Wieluniu, do zawodów II stopnia przystąpiło 47 uczniów z 15 szkół.

Ostrowską szkołę reprezentowali:

  • Dawid Zmyślony (B4)
  • Katarzyna Kahle (B3)
  • Hubert Wojtkowski (B3)
  • Kacper Stańczyk (AB4)
  • Ewa Sobczak (B3)
  • Damian Tarnowski (B3)

Zadania olimpijskie w zawodach II stopnia (okręgowych) były zgrupowane w dwóch częściach: A i B. Czas przeznaczony na opracowanie tematów każdej części wynosił 120 minut, oddzielony był 30-minutową przerwą. Zadania miały charakter problemowy i obejmowały zagadnienia z zakresu historii architektury, technologii budownictwa, konstrukcji, organizacji robót budowlanych, kosztorysowania oraz matematyki, jako niezbędnej podbudowy kształcenia zawodowego. Zgodnie z regulaminem wymagany był zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.

zdjecie

Było o co powalczyć – sukces na szczeblu okręgowym gwarantuje udział w finale centralnym, a co najważniejsze indeks na studia budowlane po osiągnięciu wyniku powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów. Naszym uczestnikom życzymy wysokich wyników!

Po zakończeniu zawodów okręgowych Komitety Okręgowe niezwłocznie przekazują utajnione prace uczestników Centralnemu Jury Zawodów celem dokonania oceny. Po ocenieniu wszystkich prac Jury ustala zbiorczą listę klasyfikacyjną według liczby uzyskanych punktów. Zgodnie z harmonogramem XXXI edycji OWiUB nastąpi to po 16.03.2018 r.

80 najlepszych przystąpi do rywalizacji w zawodach centralnych w Zielonej Górze (12-14.04.2018 r.). Informacje o wynikach szkół uczestniczących w zawodach XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych można śledzić na stronie www.olimpiadabudowlana.pl.

Warto wspomnieć, że ubiegłoroczne obchody 30-lecia OWiUB były okazją do licznych podsumowań. Komitet Główny Olimpiady przygotował imienne okolicznościowe listy z podziękowaniami za współpracę i wkład w organizację i przeprowadzanie zawodów OWiUB dla osób szczególnie zaangażowanych. Nauczyciele z wielu szkół otrzymali te listy podczas otwarcia imprezy tegorocznych zawodów okręgowych.zdjecie Z grona pedagogicznego ostrowskiej szkoły ZSBE wyróżnione osoby to: mgr inż. Iwona Brzoza, mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke oraz mgr inż. Ewa Wegner, która została ponadto uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej podczas konferencji okolicznościowej Komitetu Głównego OWiUB w Muszynie i Nowym Sączu w dniach 6-9 grudnia 2017 r.                        

Odwiedzin: 89