OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wybrano Europejczyków Roku 2008
6 kwietnia 2009 roku

Wybrano Europejczyków Roku 2008

Profesor Jerzy Buzek, profesor Jadwiga Staniszkis, Ewa Błaszczyk, redaktor Jacek Żakowski, Jerzy Stuhr, Jędrzej Wittchen, Rafał Dutkiewicz i wójt Ryszard Nawrocki otrzymali tytuł Europejczyka Roku 2008. Gala z udziałem laureatów odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W skład kapituły wszedł starosta ostrowski, laureat pierwszej edycji konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 6 marca 2009 roku. Kolegium redakcyjne miesięcznika Monitor Unii Europejskiej oraz Kapituła Tytułu Europejczyk Roku przyznała tytuły „Europejczyka Roku 2008” następującym osobom:

 • prof. Jerzy Buzek – w kategorii Polityk

 • prof. Jadwiga Staniszkis – w kategorii Uczony

 • Ewa Błaszczyk – w kategorii Społecznik

 • Jacek Żakowski – w kategorii Dziennikarz

 • Jerzy Stuhr – w kategorii Człowiek Kultury

 • Jędrzej Wittchen – w kategorii Przedsiębiorca

 • Rafał Dutkiewicz – w kategorii Działalność Publiczna i Zawodowa

 • Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto w kategorii Gospodarz Gminy, miasta regionu. W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia – dla Andrzeja Sobaszka, burmistrza miasta i gminy Bychwa oraz Stanisława Jastrzębskiego, burmistrza Brzegu Dolnego .

Przyznając tytuł Europejczyk Roku 2008 Kolegium oraz Kapituła uwzględniła wybitne osiągnięcia laureatów w zakresie organizowania współpracy z unią Europejską oraz krajami członkowskimi UE, wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju gminy, miasta, regionu, przedsiębiorstwa, nauki, gospodarki, działalności społecznej, twórczej, artystycznej, zbliżania i współpracy narodów i państwa Europy, rozwoju nauki oraz szkolnictwa, budowania w Polsce nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego - wyjaśnia Michał Tyliński, redaktor naczelny Monitora Unii Europejskiej.

Wszyscy laureaci byli obecni na uroczystości wręczenia tytułów, która odbyła się 30 marca w pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Publiczność nagrodziła Europejczyków Roku wielkimi brawami, a ci nie kryli swojego wzruszenia odbierając wyróżnienie.

Cieszę się bardzo, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone. Mam nadzieję, że ta nagroda przełoży się na to, że będziemy mogli uzyskać pieniądze ze struktur europejskich i dokończyć budowę pierwszej kliniki Budzik w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziękuje bardzo – mówiła Ewa Błaszczyk.

Jestem bardzo dumny z tego tytułu i pragnę podziękować wszystkim, którzy zadecydowali o tym, że otrzymałem taką niezwykłą nagrodę. To znaczy, że dostrzeżono to, czemu się przez ostatnie lata poświęciłem. Ja jestem Polakiem ze Śląska i dawno temu marzyłem o tym, żeby być posłem na Sejm w wolnej Polsce. Wydawało się to wówczas abstrakcyjne marzenie. Później przyszła Solidarność i podziemie. Marzenie o tym, żeby odebrać tytuł Europejczyka Roku było jeszcze większą abstrakcją. Teraz stało się to faktem. Zrobiliśmy ogromną drogę w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Chciałbym za to ogromnie podziękować. I pogratulować wszystkim dotychczasowym laureatom tej jakże ważnej nagrody. To dla mnie szczególna satysfakcja znaleźć się w tak zacnym gronie – podkreślał Jerzy Buzek.

Bardzo jestem wzruszony, że moje 30-letnie starania zaistnienia na niwie europejskiej zostały zauważone i dzisiaj na tej sali potwierdzone tą wspaniałą nagrodą. Jestem dumny, że mogłem się choć trochę zasłużyć kulturze europejskiej jako Polak, aktor, reżyser i pedagog uczący młodzież na całym świecie. Dziękuję bardzo - znaleźć się w tak szacownym gronie to dla aktora wielki honor – zauważył Jerzy Stuhr

Ja jestem także bardzo dumny z tego tytułu. To jest dla mnie ważne, bo czasami mam wrażenie, że w Polsce ludzie, którzy wierzą, że nasz kraj leży w Europie są rzadkością. Staram się robić co mogę, aby takich osób było jednak jak najwięcej, również poprzez tłumaczenie tego moim studentom w Collegium Civitas Polska. Dziękuję bardzo – stwierdził Jacek Żakowski

Urodziłem się w Nowym Mieście w Wielkopolsce i przez dużą część życia wydawało mi się, że całe życie zamyka się w naszym kraju. A teraz jesteśmy Europejczykami. To naprawdę brzmi dumnie, to nowa perspektywa dla polskich przedsiębiorców, których cechuje entuzjazm, radzenie sobie w każdej sytuacji i taka pierwotna siła. Wierzę, że poradzimy sobie z kryzysem – powiedział Jędrzej Witchen .

4 czerwca tego roku mini 20 lat od wyborów czerwcowych, 20 lat nowej Polski. Ja uważam, że największym osiągnięciem tego 20-lecia było wejście Polski do UE. W związku z tym w Hali Ludowej we Wrocławiu na kilku tysiącach metrów kwadratowych organizujemy wystawę „Europa to nasza historia. Historia powojennej Europy”. Kuratorem tej wystawy jest profesor Pomian. Chcemy powiedzieć między innymi o tym, że czerwiec 1994 roku w sensie czasowym i przyczynowym poprzedzał upadek muru berlińskiego. Zapraszam zatem do Wrocławia tym bardziej, że nasi restauratorzy na wrocławskim Rynku przygotują wielką ucztę, która jest jak sądzę wyrazem solidaryzmu społecznego w dobie globalnego kryzysu finansowego. Dziękuję bardzo - mówił prezydent Rafał Dutkiewicz

W uroczystości wręczenia wyróżnień wziął także udział starosta Włodzimierz Jędrzejak, laureat pierwszej edycji konkursu.

To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że jestem w gronie osób, którzy zostali uhonorowani tym prestiżowym tytułem. Myślę, że jest on ważny dla wszystkich laureatów, ponieważ każdego roku na uroczystości wszystkie wyróżnione osoby stawiają się osobiści, mimo ze większość z nich kalendarze ma wypełnione po brzegi na kilka miesięcy naprzód. Każdy z nas wykonuje inną profesję, ale sądzę, że łączy nas jedno. W swoim obszarze aktywności zawodowej czy społecznej staramy się pracować uczciwie, ciężko i - rzecz najważniejsza - bez uprzedzeń rozumiejąc, że tylko w ten sposób możemy budować naszą obecność w Unii Europejskiej – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak

Do tej pory tytuły Europejczyków Roku otrzymali miedzy innymi: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Maksymiuk, prof. Bronisław Geremek, prof. Marek Safjan, prof. Aleksander Smolar, prof. Andrzej Zoll, Anna Dymna, Krystyna Janda, Jerzy Owsiak, Irena Eris, Tomasz Lis, Monika Olejnik.

Uroczystości wręczenia tytułów Europejczyka Roku towarzyszyło Forum „Solidaryzm społeczny w warunkach światowego kryzysu”, które otwiera ogólnokrajową debatę obywatelska na temat współdziałania organów państwa, samorządów i ogółu społeczeństwa w obronie przed skutkami globalnego kryzysu finansowego.

Budowanie więzi ze społeczeństwem, pozyskiwanie obywatelskiego poparcia dla słusznych, poprawiających państwo przedsięwzięć stało się sprawą poboczną, liczy się bowiem szybki sukces, którego wyrazem są słupki popularności partii lub poszczególnych polityków. Liczne próby zainteresowania resortów choćby wynikami ogólnokrajowych badań – na przykład problemem tak zwanego eurosieroctwa czy też debaty nad reformą opieki zdrowotnej, nie przyniosło efektów. Pełni obaw przystąpiliśmy więc do przygotowania debaty publicznej na temat obywatelskiego współdziałania w obronie przed skutkami globalnego kryzysu gospodarczego. Na szczęście gotowość uczestniczenia w debacie, organizowania spotkań obywatelskich zgłosiło kilkadziesiąt renomowanych wyższych uczelni i ponad 600 samorządów gmin, miast, regionów. Zapraszając do debaty nad potrzebą obywatelskiej i takiej zwykłej, ludzkiej solidarności mamy pewność, ze każde działanie na rzecz tworzenia więzi społecznych będzie pożyteczne i w czasie kryzysu i potem – podkreśla Violetta Fotyga, przewodnicząca Rady Fundacji Prawo Europejskie.

Publiczność mogła wysłuchać dwóch wykładów - profesora Artura Nowaka – Fara „Światowy kryzys finansowy, prognozy ekonomiczne, przeciwdziałanie skutkom kryzysu w warunkach polskich i europejskich oraz profesor Jadwigi Staniszkis „Potrzeba solidaryzmu w dobie światowego kryzysu finansowego”.

Kryzys nie jest tylko sytuacją, która tworzy problemy, ale tworzy także szanse. Ewidentnie widać, że nastąpi przebudowa kapitalizmu nie tylko w sensie regulacyjnym, ale stworzenia warunków sfinansowania skoku technologicznego w świecie zachodnim. Teraz naszym problem jest to czy znajdziemy się w świecie, który rodzi nowe szanse, czy pozostaniemy na jego peryferiach. Jest to problem poważniejszy nawet niż to co dotyczy bezpośrednio kryzysu i wychodzenia z niego. Mam pretensje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że nie podpisał Traktatu Lizbońskiego, bo dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Nie ulega wątpliwości, że świat po kryzysie będzie inny. Dla mnie dramatyczne jest to, że te wyzwania nie są dyskutowane, nie są formułowane wnioski, że dyskurs polityczny nie stawia problemów w ich całej dramatyczności, a dotyczy rzeczy nieistotnych. Dlatego dziękuje bardzo, że mogłam wziąć udział w tej debacie i przedstawić kilka refleksji w gronie prawników oraz samorządowców – czyli osób, które rozumieją te problemy i dostrzegają ewolucję dziejącą się w strukturach Unii - stwierdziła profesor Staniszkis.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 687