OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najpierw chirurgia, następnie neurologia
6 kwietnia 2018 roku

Najpierw chirurgia, następnie neurologia

Do końca września 2018 r. planowane jest zakończenie budowy nowego Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii oraz Wielkopolskiego Centrum Oparzeń w ostrowskim szpitalu. W dniu 5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie podpisano umowę w tej sprawie.

* dsc_0030.jpg

To będzie drugi pełnoprofilowy oddział, który zlokalizowany zostanie w wybudowanym w ub. roku nowym skrzydle ostrowskiego szpitala. Zmiany będą tym większe, że ostatni duży remont oddział przechodził w latach 70.

* dsc_0038.jpg

- ‘’Początek budowy to podwójna radość. Jestem dumny, bo przystępujemy do realizacji kolejnego segmentu w naszym szpitalu dedykowanego dzieciom i udaje się nam tworzyć produkt medyczny ponadregionalny i miastotwórczy. Powód do zadowolenia jest także z tego powodu, że udało się na ten cel pozyskać środki finansowe ze źródeł unijnych i budżetu Powiatu Ostrowskiego. Z tego wsparcia skorzystało tylko 16 szpitali, tym większy powód do zadowolenia’’ - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W sumie inwestycja kosztować będzie ponad 7 mln zł., z czego dofinansowanie unijne wyniesie 6,5 mln, a pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0010.jpg

– ‘’W ramach projektu w nowym oddziale będą 23 dla dzieci i młodzieży, w tym na części oparzeniowej wydzielone zostaną trzy łóżka. To trzeci w Polsce taki oddział, na który trafiać mogą dzieci z poparzeniami skrajnymi i ciężkimi. Wyposażenie łóżek „oparzeniowych’’ nie odbieg od intensywnej terapii, bo są tam respiratory i kardiomonitory, pompy infuzyjne wszystko potrzebne do intensywnej terapii. Często jestem pytany czy to wystarczająca ilość łózek na oparzeniówce. Te dwie jednostki to naczynia połączone. Dzieci po pierwszych dniach spędzonych na oparzeniówce są sukcesywnie przenoszone na tzw. „zwykły’’ oddział’’  - powiedział Dariusz Bierła dyrektor szpitala.

Projekt obejmuje nie tylko część budowlaną, ale także zakup sprzętu i aparatury medycznej za ponad 2,5 mln zł.

Współwłaściciel firmy przyznaje, że termin realizacji jest dość krótki jednak zapewnia, że nie powinno być problemów z realizacją.

‘’Wchodzimy do obiektu w stanie surowym, pozostają prace wykończeniowe . Znaczną część stanowią instalacje medyczne i sanitarne, jest bardzo dużo rozwiązań związanych z gazami medycznymi i wentylacją. Realizowaliśmy jednak już podobne rozwiązania’’ – powiedział Stanisław Pułkownik z firmy PBO Sp. z o.o.

Budowa chirurgii wpisuje się w realizowany od lat projekt rozwoju diagnostyki i leczenie dzieci w ostrowskim szpitalu.

- ‘’Budowa nowego skrzydła, inwestycja 50-lecia, była odważna decyzją. Dzięki niej zwalniają się nowe metry. Po wyprowadzeniu chirurgu dziecięcej planujemy generalny remont tego oddziału i przystosowanie go dla potrzeb neurologii. Jest kilka oddziałów, w których widzimy konieczność przeprowadzenia remontu, ale neurologia jest tym który w pierwszej kolejności przejdzie do nowych warunków. Neurologia robi dużo, ale pracuje w złych warunkach’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

* logo_ue

Odwiedzin: 224