OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Najtańszy urząd w kraju
23 czerwca 2007 roku

Najtańszy urząd w kraju

W rankingu „najniższe wydatki bieżące na administrację w 2006 roku”, ogłoszonym przez samorządowy miesięcznik WSPÓLNOTA, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim zajęło I miejsce w kraju. Kapituła oceniała przede wszystkim wyniki finansowe poszczególnych urzędów.

WSPÓLNOTA ranking „tani urząd” organizuje od wielu lat w kilku kategoriach. Oceniane są urzędy gmin, urzędy miejskie, marszałkowskie i starostwa w zależności od wielkości danej jednostki administracyjnej. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim było oceniane w kategorii powiatów powyżej 75 tysięcy mieszkańców.

Kapituła oceniała przede wszystkim globalną kwotę, którą dany samorząd przeznacza na funkcjonowanie urzędu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców na danym terytorium. Uzyskany w ten sposób wynik decydował o zajęciu ostatecznego miejsca. Po zastosowaniu tego algorytmu okazało się, że nasze starostwo uplasowało się na pierwszym miejscu. Jest to ogromny sukces, gdyż kapituła oceniała wszystkie samorządy w kraju. W przypadku powiatów jest ich ponad 370. – wyjaśnia Mirosław Rychlik, sekretarz powiatu.

„Badanie” wydatków bieżących na administrację przeprowadzono w oparciu o sprawozdania finansowe, które wszystkie samorządy w kraju składają każdego roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem Mirosława Rychlika jest to ocena bardzo obiektywna i uwzględniająca samorządy w kraju.

Od kiedy objąłem urząd starosty ostrowskiego, czyli od 2002 roku wspólnie z moimi współpracownikami zaczęliśmy szukać oszczędności w funkcjonowaniu starostwa. Zastanawialiśmy się szczególnie nad obniżeniem kosztów utrzymania urzędu i nad prowadzeniem racjonalnej polityki kadrowej. Okazało się, że właściwe „ustawienie” tych dwóch obszarów daje ogromne oszczędności w skali roku. Ograniczyliśmy wydatki na urząd poprzez monitorowanie i negocjację umów na dostawę energii cieplnej i elektrycznej. Zmieniliśmy taryfy usług telekomunikacyjnych, co w skali tylko jednego miesiąca pozwoliło na oszczędności o 50 procent. Wszelkie konserwacje i drobne remonty wykonujemy „własnymi siłami”. Przeprowadzamy rozeznanie cenowe nawet w przypadku drobnych zakupów. Racjonalizujemy koszty delegacji i wykorzystania samochodów służbowych. Przy tworzeniu nowych stanowisk stosujemy tak zwany nabór wewnętrzny, a więc do nowych zadań przeszkalamy pracowników Starostwa. Racjonalizujemy pracę wydziałów i referatów. Takie ustawienie funkcjonowania naszego urzędu spowodowało realne i znaczące obniżenie kosztów, i z pewnością nie miało wpływu na obniżenie jakości świadczonych usług. Oczywiście nie można obniżać kosztów w nieskończoność, ale przykład naszego starostwa wyraźnie pokazuje, że właściwa polityka w tym zakresie daje dobre rezultaty. – wyjaśnia Włodzimierz Jędrzejak

Oprócz Powiatu Ostrowskiego, z regionu południowej Wielkopolskim tylko Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie znalazł się w gronie laureatów zajmując 6 miejsce. Uroczysta Gala z udziałem laureatów konkursu odbyła się 19 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej. Uświetnił ją godzinny recital Grzegorza Turnaua

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 592