strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wynalazcy z „budowlanki”
1 czerwca 2018 roku

Wynalazcy z „budowlanki”

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych najlepszy ze szkół ostrowskich w V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Bloku B „Wynalazczość” na szczeblu okręgowym. Drużyna w składzie Krystian Kois, Dominik Kusza i Jakub Lewandowski z klasy drugiej budownictwa pod opieką Joanny Wawrzyniak zajęła zaszczytne III miejsce. Okazała się najlepiej przygotowaną grupą z Ostrowa.

zdjecie

Uroczyste podsumowanie olimpiady odbyło się w 22 maja 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. Dyplomy i puchary wręczali Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Prezes Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Zbigniew Matuszczak.

Uczestnicy w etapie pisemnym odpowiadali na 30 pytań testowych (z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków) oraz rozwiązywali 3 zadania praktyczne polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego i wykazaniu praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa własności przemysłowej. Kolejność miejsc, zajętych przez poszczególne drużyny została ustalona na podstawie sumy punktów zdobytych w etapie pisemnym.

zdjecie

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny. Celem olimpiady jest zainteresowanie tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym,  jak również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada pozwala rozwijać pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Odwiedzin: 75