strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
O autoprezentacji dla młodzieży
20 czerwca 2018 roku

O autoprezentacji dla młodzieży

„Skuteczna autoprezentacja, czyli jak przekonać do siebie przyszłego pracodawcę” pod takim tytułem Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało dwie konferencje dla uczniów ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze spotkanie odbyło się w auli Zespołu Szkół Technicznych, a drugie w III Liceum Ogólnokształcącym.

Podczas konferencji wykład pod tytułem „Sztuka prezentacji, czyli kluczowa umiejętność ludzi sukcesu” przedstawił Łukasz Mikołajczyk, senator RP. Wystąpienie na temat rynku pracy w powiecie ostrowskim wygłosiła Hanna Pawlak – Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Doradca zawodowy Katarzyna Nowak poprowadziła warsztaty zatytułowane „Profil kandydata”.

zdjecie

Podczas projektowych konferencji obecni byli: Karolina Dera-Szymańska, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego; Rafał Luciński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz Teresa Larek, prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”.

Projekt stowarzyszenia koncentrował się wokół podwyższenia jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenia rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania. Prelekcje miały w szczególny sposób nakierować młodych ludzi na motywację i ich pozytywne wzmacnianie oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy. Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Ostrowski.

Odwiedzin: 121