OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz...
8 stycznia 2018 roku

Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

* image1

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Całkowita wartość projektu: 39 163 234,61 zł

Wartość dofinansowania:     28 860 347,89 zł

Celem projektu     jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez zwiększenie wykorzystania transportu publicznego na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i AKO.

Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy/uczestnicy):

 • Miejski Zakład Komunikacji S.A.,
 • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
 • Powiat Ostrowski.

Zakres rzeczowy:

 1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z biletomatami (6 autobusów elektrycznych, 3 autobusy diesel Euro 6, 5 biletomatów stacjonarnych, 50 biletomatów mobilnych),
 2. Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego (50 wiat przystankowych, 25 tablic elektronicznych),
 3. Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową
 4. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą,
 5. System roweru miejskiego (Zakup i montaż 2 stacji systemu roweru miejskiego, w sumie 30 stanowisk oraz 20 rowerów),
 6. Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS) na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie osiedli: Śródmieście oraz im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (wymiana 1158 szt. opraw oświetleniowych i 338 słupów oświetlenia drogowego).
Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 278