OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nabór do szkół zakończony
9 lipca 2018 roku

Nabór do szkół zakończony

Dla 95. Proc. uczniów tegoroczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego zakończyła się powodzeniem tj. przyjęciem do wymarzonej szkoły. O tym, że ostrowska oświata ma swoją markę świadczą także wysoki poziom zdawalności matur, niesłabnące zainteresowanie szkołami ze strony uczniów z innych powiatów i województw oraz fakt, że coraz trudniej dostać się na oblegane kierunki i specjalności.

zdjecie

Wyniki wyboru na rok szkolny 2018/2019 przedstawiono dziennikarzom podczas konferencji prasowej w dniu 6 lipca 2018.

- „Jesteśmy zadowoleni z tego naboru i mamy nadzieję, że tendencje te utrzymane zostaną w przyszłych latach. Cieszy nas ogólna liczba przyjętych, ale także preferencje uczniów. Konsekwentnie od lat wspieramy rozwój szkolnictwa technicznego, przygotowując absolwentów na to, co czeka ich na rynku pracy. Oczywiście odbywa się bez zaniedbywania szkolnictwa ogólnokształcącego, które rozbudowuje ofertę dla tych, którzy w specjalnościach technicznych chcą się kształcić dalej‘’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Do szkół przyjęto 1679 uczniów, a wszystkich, którzy aktywnie brali udział w rekrutacji było 1759 uczniów. Nie przyjętych zostało 80 kandydatów. W tegorocznym naborze 58,13 proc. uczniów wybierało szkoły o profilach technicznych, a 41,87 szkoły ogólnokształcące.

Jak poinformowano podczas konferencji jednym z papierków lakmusowych opinii o szkołach są uczniowie spoza powiatu. Jeśli ktoś decyduje się pokonywać kilkadziesiąt i więcej kilometrów musi mieć pewność, że w zamian otrzyma wartościowy produkt edukacyjny. W tym roku do ostrowskich szkół przyszło ponad 330 uczniów spoza powiatu, w tym 58 z innych województw, najwięcej z Dolnośląskiego. Największym zainteresowaniem wśród uczniów w grupie liceów cieszyły się I Liceum Ogólnokształcące i III Liceum Ogólnokształcące. W grupie szkół technicznych liderami byli Zespół Szkól Technicznych i Zespół Szkół Usługowych.

zdjecie

– ‘’Są specjalności takie jak mechatronika i informatyka, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i na pewno nie wszyscy się na nie dostaną. Jeśli będzie sytuacja tzw. na granicy liczebności, to jako dyrektor mogę zwiększyć liczbę uczniów o jedną, dwie osoby ponad limit. Decyzja taka zależy jednak od specjalności i ilości stanowisk pracy. Nie przyjemny bowiem więcej uczniów niż mamy stanowisk komputerowych, to byłoby nierzetelne’’ – powiedział Eugeniusz Namysł dyrektor ZST.

Szkołą, która zanotowała także bardzo dobry wynik jest Zespół Szkół Usługowych.

zdjecie

– ‘’W dobie niżu udało się nam się zmieć tendencje, bo więcej uczniów do szkoły przychodzi niż wychodzi. Wypuściliśmy 7 oddziałów, a przyjęliśmy 8. Wciąż zainteresowaniem cieszą się kierunki gastronomiczne, fryzjerskie, ale także techniki reklamy. W każdym roczniku mamy dwie klasy integracyjne i to pokazuje, jak duże zapotrzebowanie na rynku jest jeśli chodzi o ten rodzaj kształcenia’’ – powiedział Dariusz Kaczmarek dyrektor ZSU.

W grupie szkół ogólnokształcących największy nabór zrobiły I i III LO. Wielu uczniów wybiera w nich specjalności, które otwierają drogę edukacji na kierunkach technicznych.

zdjecie

- ‘’Na 170 miejsc, młodzież złożyła 209 podań. Prawie 40 uczniów nie dostanie się do naszej szkoły. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy z rozszerzoną biologią i chemią. Na 34 miejsca złożono 86 podań. Nie chcieliśmy odrzucać kandydatów, którzy przyszli z bardzo dobrą średnią i postanowiliśmy otworzyć dwie klasy. Zainteresowanie rozszerzoną biologią i chemią daje duże spektrum wyboru kształcenia na studiach od medycyny, weterynarii po czyste dyscypliny chemii czy biologii’’ – powiedziała Maria Tomala dyrektor III LO.

Na specjalizacje z zakresu matematyki i fizyki postawiło z kolei I LO.

zdjecie

- ‘’Od kilku lat doszedł także profil matematyczno-architektoniczny. Jest to sytuacja czytelna dla uczniów, ale także otwarta droga do wyboru specjalności politechnicznych, które na runku pracy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, a wymagają podstawy matematycznej. Takie preferencje przekładają się z kolei na bardzo dobre wyniki matur’’ – powiedział Marek Lewicki dyrektor I LO.

Swoje decyzje uczniowie muszą teraz potwierdzić złożeniem oryginałów świadectw.

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 271