OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowanie staży zagranicznych uczniów Zespołu Szkół...
10 sierpnia 2018 roku

Podsumowanie staży zagranicznych uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych

 

 

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych uczestniczyli we wrześniu w dwutygodniowych praktykach zawodowych w ramach staży zagranicznych.

W ramach kierunku technik architektury krajobrazu grupa uczniów odbywała praktyki w jednym z największych miast portowych Wielkiej Brytanii, Plymouth. Wykonywali prace związane z pielęgnacją oraz projektowaniem terenów zieleni znajdujących się na terenie Mount Edgcumbe House & Country Park. Praktykanci poznali także sekrety brytyjskich pionierów zajmujących się historycznymi ogrodami. Co więcej, uczniowie mieli okazję odwiedzić wiele atrakcji turystycznych miasta tj. Plymouth Hoe, National Marine Aquarium, Elizabethan Gardens, a także najstarszą ale przy tym bardzo malowniczą część Plymouth zwaną the Barbican. Opiekunem grupy była Hanna Dolata.

Kolejna grupa uczniów kierunków kolejowych, pod opieką Krzysztofa Kaszuby i Krzysztofa Majchrzaka odbywała praktyki zawodowe w Niemczech, w miejscowości Lipsk.

Praktykanci zapoznawali się z zasadą działania symulatora jazdy elektrowozem, z funkcjonowaniem centrum informacji i monitoringu dworca głównego w Lipsku oraz centrali kierowania ruchem kolejowym i bezpieczeństwem ruchu pociągów.

Oprócz pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń z zakresu kolejnictwa w muzeum kolejnictwa, młodzież poznała też kulturę, zabytki i współczesne dokonania regionu saksońskiego odwiedzając Erfurt, Drezno, Szwajcarię Saksońską oraz Lipsk i jego okolice.

Trzecią grupę praktykantów stanowili uczniowie kierunku technik budownictwa, a także po raz pierwszy uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pod opieką Anny Rodzeń. Tematyka zajęć tej grupy, obejmowała: budownictwo energooszczędne, renowację, konstrukcje budowlane, planowanie ocieplania ścian i stropów, wytyczanie rusztowania według planu fundamentu, wykonanie szalunku fundamentu, pomiary terenu, sporządzanie niwelacji. Po zajęciach uczniowie poznawali historię i piękno regionu Turyngii w Niemczech (katedra św. Bonifacego Fuldzie, Alpha Point, Erfurt, Weimar, Buchenwald. Praktykanci ocenili praktykę w BTZ Rohr Kloster na 6.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 93