OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
TECHNIK GEODETA NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH
10 sierpnia 2018 roku

TECHNIK GEODETA NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH

 

 

 

TECHNIK GEODETA NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych kierunku geodezja wraz z opiekunem Anną Rodzeń, odbyli w kwietniu praktykę zawodową w BTZ Rohr Kloster w Turyngii w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych z Ostrowa Wielkopolskiego ”.

W ramach zajęć praktycznych stażyści poszerzali wiedzę techniczną i językową oraz kształtowali swoje umiejętności w dziedzinie geodezji i kartografii. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie niwelacji terenu, tyczenie osi ulic oraz określanie położenia budynków i ich wysokości. Dodatkowo obcowanie z kulturą i organizacją pracy w Niemczech możliwe było, dzięki wycieczkom do urzędów geodezyjnych w pobliskich miastach – Erfurcie i Bad Kissingen.

Staże zagraniczne to nie tylko zajęcia zawodowe, ale również poznanie kultury, historii, mentalności i zwyczajów Niemiec. Stażyści poznali zabytki i niektóre historyczne miejsca regionu Turyngii i Bawarii. Zwiedzali miasto Erfurt z jego przepiękną i majestatyczną katedrą, starówkę z zabudową szachulcową oraz jarmark. Ponadto, odwiedzili graniczący land – Bawarię z jej miastem uzdrowiskowym Bad Kissingen. Mieli okazję poznać historyczne miejsce kontrolowane przez armię amerykańską w czasach zimnej wojny – Point Alpha, stanowiące granicę wpływów między wschodnimi i zachodnimi Niemcami.

Z pewnością uczestnictwo w stażach zagranicznych to ogromne doświadczenie zawodowe i językowe oraz niezapomniane wrażenia, a wkrótce kolejna grupa stażystów kierunku geodezja oraz budownictwo uda się na staż i będzie mogła doskonalić swoje umiejętności techniczne oraz językowe.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 90