OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczniowie kierunku technik budownictwa na zagranicznym stażu w Rohr
10 sierpnia 2018 roku

Uczniowie kierunku technik budownictwa na zagranicznym stażu w Rohr

 

 

 

Uczniowie kierunku technik budownictwa na zagranicznym stażu w Rohr

W dniach 04.06.18-15.06.18 grupa dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych wraz z opiekunem Anną Rodzeń odbywała praktykę zawodową        w BTZ Rohr Kloster w Turyngii, w ramach projektu „Europejskie mobilności zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”.

Korzyściami wynikającymi z udziału w projekcie było: pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie innowacji technologicznych, poprawa kompetencji językowych, poprawa kompetencji kulturowych, nabranie pewności siebie w kontaktach z obcokrajowcami, a także otrzymanie dokumentów EUROPASS MOBILNOŚĆ i zdobycie certyfikatów potwierdzających realizację staży, wystawionych przez instytucje partnerską. Uczestnicy stażu wzbogacili całokształt spojrzenia na zawód technik budownictwa na terenie kraju i poza jego granicami. Mogli zapoznać się z podobieństwami i różnicami. Uczniowie poznali nowe technologie, nowe techniki badawcze, najnowszy sprzęt badawczy. Dowiedzieli się, gdzie szukać nowych ciekawych informacji związanych z dziedziną „budownictwo”. Poznali różne nowe, ciekawe portale internetowe. Mieli także możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w nowych, odmiennych warunkach ukształtowania terenu oraz przy pomocy najnowszego sprzętu, z którym wcześniej w praktyce nie mieli do czynienia.

Powyższe elementy z pewnością  wpłyną  na podniesienie jakości nauczania w ZSB-E, przede wszystkim jeśli chodzi o przedmioty związane z kierunkiem technik budownictwa. Praktykanci mieli również okazję  w praktyce wykorzystać umiejętności związane z posługiwaniem się językiem niemieckim.

Ponadto, uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach praktycznych, zwiedzali Erfurt i Bad Kissingen, poznali historyczne miejsce Point Alpha oraz Wasserkuppe. Pobyt na praktykach z pewnością  na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Dodał(a): Marcin Woliński
Odwiedzin: 106