OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dofinansowanie do drogi Strzegowa-Gostyczyna
17 sierpnia 2018 roku

Dofinansowanie do drogi Strzegowa-Gostyczyna

Ponad 1,6 mln zł dofinansowania z rządowego programu otrzyma Powiat Ostrowski na modernizację drogi powiatowej Strzegowa-Gostyczyna w Gminie Nowe Skalmierzyce. W dniu 16 sierpnia 2018 r.  w „n Klubie’’ podpisano w tej sprawie stosowne dokumenty.

zdjecie

To trzeci wniosek złożony przez Powiat Ostrowski, który otrzymał dofinansowanie z funduszy rządowych. Dwa wcześniejsze na modernizację ul. Wiklinowej oraz przebudowę drogi Kaczory-Baby pochodziły z funduszy Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Droga do Gostyczyny wykonana zostanie ze środków Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W Wielkopolsce na ten cel przeznaczono 40,3 mln zł.

zdjecie

- ‘’To druga alokacja jeśli chodzi o środki przeznaczane na rozwój infrastruktury drogowej. Pierwsza obejmowała środki na 65 mln zł, a ta na 40,3 mln zł. I Wielkopolska znalazła się na drugim miejsce w kraju pod względem ilości przyznanych środków. Od 2016 r. dla Powiatu Ostrowskiego przekazano 5,5 mln zł. Cieszymy się, że pieniądze trafiają w dobre ręce. Dofinansowanie otrzymują bowiem najlepsze projekty, a umowy podpisujemy dopiero wtedy kiedy mamy pewność co do realizacji projektu, że nie będzie żadnego zwrotu pieniędzy’’ – powiedziała Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski.

Ze strony władz powiatu Ostrowskiego umowę podpisali Starosta Paweł Rajski oraz wicestarosta Roman Pacholczyk. Starosta podkreślał, że powiat skutecznie pozyskuje fundusze z różnych źródeł, bo potrzeb w drogownictwie jest wiele mimo, iż z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczane są coraz większe kwoty. W 2015 r. było to ok. 12 mln zł, w 2016 ponad 12 mln zł. W 2017 r. ponad 22 mln zł, a tylko do sierpnia 2018 r. na inwestycje i zadania drogowe przeznaczono ponad 23 mln zł.

zdjecie

– ‘’Nie jest sztuką finansować wszystko z własnych środków. Ważne, aby mieć umiejętność pozyskiwania ze środków zewnętrznych. I taka umiejętność mamy. Droga Strzegowa-Gostyczyna to trzecie zadanie, które uzyskuje wsparcie z funduszy rządowych, za które serdecznie w imieniu wszystkich radnych dziękujemy’’ – powiedział Paweł Rajski starosta Ostrowski.

zdjecie

- ‘’Podczas rozmów z Wojewodą Wielkopolskim sugerowaliśmy, aby w obliczu dużego zapotrzebowania przewyższającego kilkakrotnie możliwości, przynajmniej jedna droga w każdym powiecie, bez względu na to czy kategorii gminnej czy powiatowej, miała szansę na dofinasowanie’’ – powiedział Tomasz Ławniczak poseł na Sejm.

W ramach tego programu samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 60 proc. Budowa drogi Strzegowa-Gostyczyna (I etap) kosztować będzie ok. 3 mln zł. W tym dofinansowanie rządowe wynosi 1,6 mln zł, 350 dokłada Gmina Nowe Skalmierzyce, pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Prace budowalne na tym odcinku już się rozpoczęły.  

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 353