OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowski akcent na Wielkopolskich Dożynkach
27 sierpnia 2018 roku

Ostrowski akcent na Wielkopolskich Dożynkach

Powiat Ostrowski reprezentowali w tym roku na Wielkopolskim Święcie Plonów Państwo Anna i Tadeusz Zatylni z Zamościa. Asystę dożynkową jak co roku zapewnił nam Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” prowadzony pod kierownictwem Zygmunta Paszkowskiego, w osobach Małgorzaty Grobelnej i Miłosza Musieł. W imieniu rolników powiatu ostrowskiego złożyli podziękowanie za tegoroczne plony.

zdjecie

W miniona niedzielę 26 sierpnia 2018 roku na poznańskiej Malcie odbyły się XX Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie. Gospodarzem dożynek był Marek Woźniak – Marszałek Województwa wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak Prezydent Poznania oraz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

„Co roku po żniwach Wielkopolanie obchodzą święto plonów, choć nie zawsze są zadowoleni z owoców swojej pracy. Czy każde zbiory są powodem do radości? – Powód do świętowania jest zawsze. Wiadomo, że są lepsze i gorsze lata. Taka już natura tej pracy i ryzyko wpisane w zawód” – podczas tegorocznych dożynek mówił Marek Woźniak.

zdjecie

Impreza rozpoczęła się w południe na Polanie Harcerza w Poznaniu, gdzie miała miejsce wystawa promująca rolnictwo regionu. Poznać tam można było najnowsze trendy w rozwoju obszarów wiejskich. Obejrzano nowoczesne maszyny i urządzenia – z jednej strony zwielokrotniające wydajność pracy w gospodarstwie, a z drugiej – podnoszące komfort pracy rolników. Następnie dziękczynną mszę świętą celebrował Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek, który poświęcił chleb i dożynkowe wieńce. W niedzielne popołudnie nie zabrakło tradycyjnego obrzędu dożynkowego, zaprezentowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chlebem z tegorocznych ziaren, otrzymanym od starostów dożynek - Sylwii Kaczmarek i Jacka Rybarczyka – Marszałek podzielił się z uczestnikami uroczystości.

" W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

(Wincenty Witos)

Dożynki są Waszym świętem, ale mają również przypominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Dziękujemy za Wasz wielki trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.

Odwiedzin: 193