OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z wizytą w pasiece
23 czerwca 2007 roku

Z wizytą w pasiece

W tegorocznym planie imprez edukacyjnych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego dla młodzieży licealnej interesującej się rolnictwem ekologicznym i zdrową żywnością, przewidziano wyjazd do pasieki. Stąd 44 uczniów i ich opiekunów ze szkół - Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej Edukator, Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Specjalnych - gościł w dniu 15 czerwca w gospodarstwie rodzinnym w Rososzycy w gm. Sieroszewice, mistrz pszczelarski pan Władysław Całka; prowadzi je wspólnie z synem Michałem. Gospodarstwo to posiada 11 pasiek liczących w sumie około 600 uli, jest największym gospodarstwem pszczelarskim w Wielkopolsce i jednym z największych w Polsce. W roku 2004, w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku, gospodarstwo to nominowano do statuetki Siewcy.

W programie wyjazdu przewidziano prelekcję na wolnym powietrzu. Pogoda w tym dniu dopisała, toteż uczestnicy spotkania dowiedzieli się z ust mistrza pszczelarskiego, pana Władysława, wiele interesujących rzeczy o życiu pszczół i o ich roli pszczół w przyrodzie oraz o historii pszczelarstwa na ziemiach polskich. Wizyta w pasiece była doskonałą okazją by poznać rożne rodzaje produktów pszczelich - w tym rodzaje i odmiany miodów polskich oraz poznać rolę produktów pszczelich w zdrowej diecie i w apiterapii. Uczniowie zwiedzili pracownię pszczelarską i a w niej próbowali wcielić się w pszczelarzy. Małżonka pana Władysława - Halina, zademonstrowała młodzieży sposób pozyskiwania miodu z plastrów pszczelich, po czym niektórzy z uczniów mogli spróbować w tym zakresie swoich sił; zobaczyli w jaki sposób działa miodarka, która służy do wydobywania miodu z plastrów. W przeszklonym ulu poglądowym, każdy mógł przyjrzeć się, jak pszczoły żyją w środku ula, jak pracują na plastrach - jak wygląda zaczerwiony plaster z czerwiem, z pieżgą i obsiadającymi ją pszczołami.

Spotkanie w pasiece zakończyła skromna biesiada. Organizatorzy zadbali, by dla nikogo nie zabrakło bułek, zaś pan Władysław zatroszczył się, by jego goście mogli porównać jak smakuje bułka z różnymi odmianami miodu. Na pożegnanie wszyscy otrzymali w prezencie po słoiczku miodu.

Kolejnym etapem w podróży do świata pszczół był Ośrodek kultury Leśnej w Gołuchowie. Tu ostrowscy uczniowie, mogli obejrzeć wystawę zbiorów tematycznie związanych z pszczelarstwem, znanego nie tylko w Wielkopolsce miłośnika pszczół i pszczelarstwa, Jerzego Gnerowicza. Wizyta w Gołuchowie była sposobnością do obejrzenia prawie tysiąca eksponatów, mówiących wiele o miejscu pszczół w kulturze materialnej i życiu współczesnego człowieka, przede wszystkim jednak przekonywała, że pszczoły - święte, jak niegdyś sądzono, owady - mogą być tematem ekscytującego hobby.

Jerzy Gnerowicz pszczelarstwem zajmuje się 25 lat, doskonale zna historię i tradycje pszczelarstwa, jest autorem wielu publikacji oraz książek z dziedziny historii i kultury pszczelarskiej. Na wystawie, która ukazuje jedynie część zbiorów autora, uczniowie widzieli między innymi: walory filatelistyczne, karty pocztowe, wyroby jubilerskie, medale, monety i banknoty, dzieła malarzy i grafików, wyroby rzemiosła, pamiątki z odległych wydarzeń z życia pszczelarzy. Jest to wystawa dla wszystkich. Dzieci niewątpliwie ucieszą motywy Kubusia Puchatka - znanego miłośnika miodu; dorośli z zaciekawieniem obejrzą zbiór butelek miodów pitnych. Niektóre z eksponatów np. obrazy, wskazują na ścisły związek pszczelarstwa z lasem, co ściśle koresponduje z celami dydaktycznymi OKL w Gołuchowie, bowiem dawni pszczelarze leśni - bartnicy - położyli niegdyś podwaliny pod późniejsze pszczelarstwo przyzagrodowe.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1581