strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
4 września 2018 roku

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) Uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) Zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,

3) W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4) Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od:

- uczniowie 4,21

- słuchacze i studenci 4,01

5) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej- średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto lub 740,00 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego są już wydawane i będą przyjmowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na parterze w pokoju nr 8, tel. 62 737 84 87 w nieprzekraczalnym terminie do dnia uczniowie - 25 września 2018 r., studenci/słuchacze - 20 października 2018 r.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych położonych w Powiecie Ostrowskim zameldowani na stałe na terenie Powiatu Ostrowskiego mogą również pobrać wnioski w szkołach do których uczęszczają.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pobierający naukę w szkołach znajdujących się w Powiecie Ostrowskim, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Starostwie Powiatowym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium zawarte w Regulaminie oraz wnioski o stypendium dostępne są na stronie internetowej Starostwa www.powiat-ostrowski.pl w zakładce Edukacja.


Odwiedzin: 160