OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
CKP – przelomowa inwestycja otwarta!
5 września 2018 roku

CKP – przelomowa inwestycja otwarta!

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w Powiecie Ostrowskim nie mogła odbyć się w innym miejscu. Nowo otwarte Centrum Kształcenia Praktycznego to największa inwestycja oświatowa w historii odrodzonego samorządu powiatowego!

Oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego nastąpiło 4 września 2018 roku.

- „Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie przełomem w rozwoju szkolnictwa zawodowego powiatu ostrowskiego. Wręcz skokiem cywilizacyjnym. Przekonacie się Państwo sami jak zobaczycie wnętrza i wyposażenie” – mówił Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim, na którego terenie zrealizowano rozbudowę.

zdjecie

Ultranowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, który potrzebuje specjalistów różnych branż.

- ‘’Kiedy bezrobocie jest na poziomie nieco ponad 3 proc. brakuje fachowców do pracy. Od kilku lat konsekwentnie podejmujemy działania, żeby zmienić tendencję i wspieramy rozwój szkolnictwa technicznego. Począwszy od 2010 roku przystąpiliśmy do modernizacji szkolnictwa zawodowego, w związku z czym rozpoczęły się remonty i przystosowanie do wymogów XXI wieku warsztatów szkolnych. Cały czas myśleliśmy jednak o budynku, który byłby na wskroś nowoczesny i wyjątkowy. Ten budynek to jest spełnione marzenie całej naszej powiatowej drużyny” – mówił podczas otwarcia Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

W swoim przemówieniu Starosta Ostrowski zwrócił uwagę obecnych również na otoczenie CKP, czyli obiekty przy ul. Wolności i Wojska Polskiego, które za sprawą powiatowych środków w ostatnich latach znacznie się odmieniły.

- „Do pięknych rzeczy przyzwyczajamy się dość szybko, a jeszcze niedawno bliźniacze budynki byłych koszar straszyły odpadającym tynkiem. Dziś są to nowoczesne obiekty, które służą nie tylko Młodzieżowemu Domowi Kultury ale również Zespołowi Szkół Usługowych, który zyskał nowoczesne pracownie gastronomiczne i piękne boisko zewnętrzne. Po drugiej stronie ulicy III LO, które ma piękne tradycje sportowe zyskało nowe boisko. W tym miejscu był natomiast popękany betonowy plac i tu dwa lata temu zrodziło się marzenie: nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego. Właśnie w tym miejscu, bo Unia która przekazała środki finansowe na ten cel postawiła jeden warunek: to ma być rozbudowa” – mówił Starosta Ostrowski Paweł Rajski, dziękując przy tym Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego za przyznane środki, Radnym Powiatu Ostrowskiego za wsparcie inwestycji oraz wszystkim osobom osobiście zaangażowanym w ten gigantyczny projekt.

zdjecie

zdjecie

Przypomnijmy, że wartość całego przedsięwzięcia: przebudowy i rozbudowy istniejących budynków wraz z wyposażeniem wyniosła 13,188 mln zł. Na zadanie pozyskano gigantyczne dofinasowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w wysokości 9,623 mln zł. Inwestycja od samego początku miała wsparcie Marzeny Wodzińskiej Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dla której rozwój szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce nie był obojętny.

- „To dowód na to jak pięknie to przedsięwzięcie wpisuje się w rozwijającą gospodarkę, ale i oczekiwania rynku pracy. Panie Starosto, w podziękowaniu wymienił Pan wiele osób ale to efektywne zarządzanie po stronie Starosty i ludzie, który z należytą jakością wykonują swoją pracę doprowadzili do tego sukcesu. W imieniu własnym, jak i Marszałka Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękuję za to Centrum Kształcenia Praktycznego i gratuluję! -  mówiła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

zdjecie

Flagowej inwestycji gratulowali zaproszeni goście: Tomasz Ławniczak Poseł na Sejm RP, Jarosław Urbaniak Poseł na Sejm RP, Łukasz Mikołajczyk Senator RP, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ewa Matecka, Wójt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. Obiekt poświęcił ks. Prałat dr Witold Szala.

Jednocześnie w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 akty powołania na kolejne 5 lat odebrali z rąk starosty dyrektorzy: Beata Serbakowska (ZSS) i Eugeniusz Namysł (ZST). Wraz z nowym rokiem szkolnym w powiatowych placówkach naukę rozpoczęło 6069 osób. 2039 uczniów wybrało licea, natomiast 2530 osób szkoły zawodowe.

zdjecie

- „Zmienia się proporcja w stosunku uczeń liceum, a uczeń technikum, czy szkoły zawodowej. W chwili obecnej więcej uczniów wybiera kształcenie zawodowe, bo szkolnictwo zawodowe nie jest już takim obciachem jak było jeszcze do niedawna” – podkreślił Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

Warto dodać, że ostrowskie szkoły wybrało 278 osób z innych powiatów. Oświata ponadgimnazjalna Powiatu Ostrowskiego, ma swoją markę o czym świadczy fakt, że tutejsze szkoły wybierają mieszkańcy województwa dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Więcej informacji znajduje się w materiale „CKP zachwyca nowoczesnością”.

Odwiedzin: 1487