OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie rodzin w DPS
4 września 2018 roku

Spotkanie rodzin w DPS

Dom Pomocy Społecznej Im S. Marii Benodyny Koterbianki w  Ostrowie Wielkopolskim po raz ósmy zorganizował cykliczne Spotkanie Rodzin. Miało to miejsce dnia 4.09.2018 w budynku przy ulicy Partyzanckiej.

Uroczystość jest okazją do wspólnej integracji Mieszkańców Domu ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Spotkanie rozpoczęła Msza święta w intencji wszystkich uczestników, którą poprowadził Ksiądz Kanonik Krzysztof Nojman. Oficjalna część odbyła się w Jadalni Domu. Dyrektor Katarzyna Modrzyńska powitała wszystkich gości, następnie mieszkańcy przygotowali skecz pt.”Rodzina ach Rodzina”.

Kabaret został nagrodzony gromkimi brawami po czy odbyła się prelekcja multimedialna Krystyny Sikory, pt.” W trosce o aktywność seniora.” Część oficjalną zamknęła piosenka nawiązującą do spotkania „Taki dzień się zdarza raz”- zaśpiewana przez mieszkankę Domu.

- Miło nam że VIII Spotkanie Rodzin cieszyło się takim zainteresowaniem- powiedziała dyrektor placówki.

Wszyscy goście zostali obdarowani pachnącym upominkiem wykonanym przez mieszkańców podczas zajęć terapeutycznych. Po części oficjalnej uczestnicy Spotkania przeszli do wyznaczonych pomieszczeń, aby wspólnie biesiadować przy suto zastawionych stołach.

Odwiedzin: 122