OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
ZSP CKU Przygodzice na Wschodzie
14 września 2018 roku

ZSP CKU Przygodzice na Wschodzie

W dniach 29.08-06.09.2018 uczniowie klasy mundurowej ZSP CKU Przygodzice: Patrycja Gąsiorek, Ernest Zimmermann oraz Cezary Nalepa wraz z Rafałem Byzią odbyli podróż na Litwę, Łotwę i do Rosji, która była nagrodą za zdobycie tytułu laureata II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Policjanci w służbie historii”.

zdjecie

Uczniów do Warszawy dowieźli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z Warszawy wyruszyli na Litwę, gdzie zobaczyli Ejszyszki, miejscowość, której większość mieszkańców do dziś stanowią Polacy a następnie miejscowość Powiewiórkę, w której odwiedzili kościółek pw. św. Kazimierza z XVIII w. – miejsce chrztu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po Powiewiórce pojechali do Zułowa, miejsca narodzin Piłsudskiego, gdzie po zniszczonych przez Sowietów śladach dworku Piłsudskich zachował się zasadzony w 1937 r. Dąb Pamięci. W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości obecność w tych miejscach miała szczególne znaczenie. Po noclegu w łotewskiej Rzeżycy wyruszyli w długą drogę do Moskwy.

zdjecie

W sobotę 1 września zwiedzali piękną stolicę Rosji, spacerując po słynnym Placu Czerwonym oraz po Kremlu. Po południu byli już w drodze do Tweru, gdzie dołączyli do delegacji przedstawicieli Policji oraz Straży Granicznej wraz zastępcą Ambasadora RP w Rosji. W Twerze spotkali się w polskim kościele pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie zostali bardzo ciepło przyjęci przez księdza Marka Tacikowskiego, proboszcza twerskiej parafii oraz opiekuna polskiego cmentarza wojennego w Miednoje. Kulminacyjnym dniem podróży były uroczyste obchody 18 rocznicy otwarcia cmentarza w Miednoje. Rozpoczęły się one od spotkania w Twerze przed byłą siedzibą NKWD, w której dokonano mordu na ponad 6300 Polakach, głównie funkcjonariuszach Policji Państwowej oraz Straży Granicznej w czasie zbrodni katyńskiej w 1940r. Po przemówieniach, modlitwie oraz złożeniu kwiatów i zniczy udali się pod Pomnik Ofiar Represji (Rosjan mordowanych przez komunistyczne władze), gdzie również złożyli znicze i kwiaty. Następnie wyruszyli do Miednoje, gdzie na polskim cmentarzu wojennym odbyła się uroczysta Msza Święta, w której uczniowie ZSP CKU Przygodzice brali udział ze sztandarem szkoły razem z pocztami sztandarowymi pozostałych laureatów.

zdjecie

Nie sposób opisać emocji i wrażeń, jakich doznali w tym niezwykłym miejscu. Tysiące tabliczek z danymi pomordowanych, bicie zwonu, słowa księży i przedstawicieli rodzin pomordowanych policjantów, i spokój lasu, który otacza to okrutne miejsce długo zostaną w ich pamięci. Z Miednoje wyruszyli do Trojeruczycy, gdzie złożyli znicze i kwiaty na cmentarzu, gdzie również spoczywają Polacy. Wieczorem dotarli do Ostaszkowa, gdzie na jednej z ponad 160 wysp Jeziora Seliger, wyspie Stołybnyj, położony jest męski monastyr czyli klasztor Pustelnia Niłowo-Stołobieńska, gdzie przetrzymywani byli w okresie od października 1939r. do kwietnia/maja 1940r. polscy Policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii, Straży Więziennej a także księża, ziemianie, osadnicy wojskowi, którzy zostali zamordowani w Kalininie (dawna nazwa Tweru) i pochowani w dołach śmierci w Miednoje. Dzisiaj klasztor jest gruntownie odnowiony a mnisi przyjęli gości z Polski z iście królewską gościnnością. Stoły na kolacji uginały się od pysznych potraw i napojów a na dodatek zaprezentowano nam śpiew pieśni cerkiewnych na żywo, a capella, co niesamowicie ukoiło serca młodzieży i ich opiekunów po tym trudnym dniu. Przed kolacją natomiast nastąpiło na terenie klasztoru uroczyste wręczenie dyplomów laureatom. Kolejny dzień rozpoczęli od zwiedzania klasztoru a po obiedzie wyruszyli w drogę na Łotwę, gdzie w Dyneburgu spędzili kolejny nocleg. Ostatnie dni wyprawy to zwiedzanie Litwy. Zaczęli od Kowna, gdzie spacerowali po Starówce, następnie udali się do Trok, gdzie zwiedzali zrekonstruowany, malowniczy zamek księcia Witolda oraz osadę Karaimów.

zdjecie

Niezwykle mocnym przeżyciem było odwiedzenie Ponar, miejsca zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej na Żydach i Polakach przez Niemców i Litwinów. Na koniec pozostała prawdziwa perła czyli bajecznie urokliwe Wilno, którego widoki zaczęli podziwiać od panoramy na Górze Trzykrzyskiej. Zobaczyli cmentarze na Antokolu i na Rossie, gdzie zapalali znicze przy grobach polskich żołnierzy oraz ukłonili się przed sercem Marszałka Piłsudskiego i grobem jego matki. Na wileńskiej Starówce pomodlili się przed obliczem Pani Kresów, Matki Boskiej Ostrobramskiej, zatańczyli poloneza na ulicy, podążali śladami Mickiewicza, Słowackiego oraz Moniuszki, aby na końcu dotrzeć pod klasycystyczną katedrę. Z miasta aniołów (to nie pomyłka, nie tylko USA mają takie miasto, Wilno również jest tak nazywane) wyruszyli wieczorem a późną nocą byli już w Polsce, w Gibach, gdzie oddali hołd pod pomnikiem ofiar obławy augustowskiej, największej zbrodni ludobójstwa popełnionej na Polakach przez Sowietów po II wojnie światowej. Ta niezwykła podróż była wspaniałą lekcją historii wspaniałych młodych ludzi, którzy znakomicie się zintegrowali, tworząc niezapomniany klimat. Specjalne podziękowania należą się Pani Karolinie Kolbuszewskiej z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Panu Komisarzowi Arturowi Duszakowi z Komendy Głównej Policji za opiekę merytoryczną w czasie wyjazdu!

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 118