OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Działania międzynarodowe zawodowych szkół średnich Powiatu...
14 września 2018 roku

Działania międzynarodowe zawodowych szkół średnich Powiatu Ostrowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

W dniu 10 września 2018 roku, swoje dwutygodniowe staże zawodowe rozpoczęli uczniowie Zespoły Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz nauczyciele zawodu Zespołu Szkół Usługowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w Niemczech.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego pod opieką nauczycieli języka angielskiego z ZST – Pani Doroty Kieliby i Renaty Jakubczyk pracują w angielskich firmach branży elektronicznej i grafiki komputerowej. W stażach zawodowych branży elektronicznej uczestniczą następujący uczniowie ZST: Jakub Dudka, Stanisław Dziadkiewicz, Krystian Freus, Bartosz Furmanek, Stanisław Janczewski, Wojciech Orzechowski, Jakub Owsiak, Łukasz Ilski, Filip Twardowski i Remigiusz Walczak.

W stażach zawodowych branży grafiki komputerowej uczestniczą: Julia Dobrew, Magdalena Michalak, Krzysztof Olek, Wiktoria Müller; Adrianna Ratajek, Monika Rutkowska, Grzegorz Smółka, Szymon Tadaszek, Gabriel Wawrzonowski i Adrian Wiczyński. Pobyt uczniów Zespołu Szkół Technicznych jest możliwy dzięki realizowanemu w ramach programu Erasmus+ projektowi pn.: „Staże zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim”. Relizacja projektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

zdjecie

Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje swój własny projekt pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu swoje dwutygodniowe staże zawodowe realizują uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. W Wielkiej Brytanii następujący uczniowie pracują w angielskich warsztatach samochodowych: Błażej Biernat, Mateusz Dymowski, Szymon Grodzki, Paweł Kaczmarek, Filip Kowalczyk, Adrian Majtas, Marcin Pręciuk, Daniel Urbaniak, Michała Walasiak i Paweł Wczesny. Opiekunem uczniów w Wielkiej Brytanii jest nauczyciel języka angielskiego z ZSTE CKU Pan Grzegorz Puchalski. W Niemczech w centrum kształcenia zawodowego w mieście Sonneberg swoje staże zawodowe pod opieką Pani Iwony Pietrzykowskiej – nauczyciela języka niemieckiego z ZSTE CKU realizują: Mateusz Biczysko, Daniel Dzięcioł, Mateusz Fluder, Artur Grzesiak, Dawid Iberhan, Jakub Idźkowski, Piotr Jagolicz, Jakub Kłopocki, Patryk Kociemba i Piotr Kołodziej.  

 Zespół Szkół Usługowych przygotował także swój własny projekt pn.: „Międzynarodowe staże zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Usługowych”.  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 6 nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży fryzjerskiej. Swoje tygodniowe doskonalenie zawodowe kadra Zespołu Szkół Usługowych i firm branżowych z terenu Powiatu Ostrowskiego, realizują w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Rohr.

Współpraca międzynarodowa zawodowych szkół średnich Powiatu Ostrowskiego realizowana jest we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dotychczasowe działania międzynarodowe są możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowych z programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

zdjecie

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się realizację staży zawodowych dla następującej liczby uczestników:

- staże zawodowe dla uczniów zawodowych szkół średnich Powiatu Ostrowskiego realizowanych w przedsiębiorstwach angielskich92

- staże zawodowe dla uczniów zawodowych szkół średnich Powiatu Ostrowskiego realizowanych w  niemieckich centrach kształcenia zawodowego78

- staże zawodowe kadry zawodowej szkół średnich Powiatu Ostrowskiego realizowane we fińskim centrach kształcenia zawodowego – 10

- staże zawodowe kadry zawodowej szkół średnich Powiatu Ostrowskiego realizowane we niemieckim centrum kształcenia zawodowego – 12.

zdjecie

Materiał przygotował: Tomasz Sobczak Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Dodał(a): Tomasz Sobczak
Odwiedzin: 307