strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przebudowa drogi nr 5329P Wysocko Małe – Przygodzice na odc. od...
20 września 2016 roku

Przebudowa drogi nr 5329P Wysocko Małe – Przygodzice na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą nr 5320P na odc. dł. ok. 1800m

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH OPERACJI TYPU „BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH” W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I W OSZCZĘDZANIE ENERGII” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020

„Przebudowa drogi nr 5329P Wysocko Małe – Przygodzice na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do skrzyżowania z drogą nr 5320P na odc. dł. ok. 1800m”.

UMOWA NR:     00118-65151-UM1500323/16 Z DNIA 29.08.2016r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
29.08.2016r. - 31.07.2018r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
1 828 478,73 PLN

WARTOSĆ DOFINANSOWANIA
1 163 461,00 PLN

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA:
BUDŻET POWIATU OSTROWSKIEGO: 665 017,73PLN

CEL PROJEKTU:     POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W TYM POPRAWA DOSTĘPU DO OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

zdjecie

Odwiedzin: 25