strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc....
18 czerwca 2018 roku

Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900m - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami infrastruktury turystycznej

Program: Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Ostrowski

Całkowita wartość projektu: 410 341,90 zł

Wartość dofinansowania: 300 000zł

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku turystycznym w m. Janków Przygodzki.

Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy inwestycji koncentruje się na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej wraz ze zjazdami do posesji oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. W ramach informacji i promocji projektu zaplanowano budowę punktów informacji turystycznej (tablice informacyjne). Ponadto wzdłuż ścieżki zostaną ustawione: ławka i kosze na odpady.

zdjecie

Odwiedzin: 38