strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Międzynarodowy Tydzień Mediacji
24 października 2018 roku

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim aktywnie włączyło się w obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Młodzież udowadnia, że rozmową z udziałem mediatora można rozwiązać wiele rówieśniczych problemów.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji w tym roku przypadł w dniach od 15 do 19 października 2018r. Już w poniedziałek 15 października 2018r. reprezentacja mediatorów rówieśniczych z II LO w składzie: Agnieszka Wróbel z klasy 3a, Karol Zaleśny z klasy 2e oraz Maja Łukawska z klasy 1d wzięła udział w konferencji organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej”.

- „W części konferencji poświęconej prezentowaniu dobrych praktyk uczniowie przedstawili ideę mediacji, historię organizacji centrum mediacji w naszej szkole, a także opowiedzieli, jak na terenie szkoły funkcjonują mediacje rówieśnicze. Wypowiedzi te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy konferencji, dyrektorzy i nauczyciele szkół z rejonu kaliskiego, mieli wiele pytań dotyczących praktycznej realizacji tej formy rozwiązywania konfliktów w szkole” - wyjaśnia Maria Libera, opiekun grupy.

Bardzo ważnym elementem obchodów Tygodnia Mediacji było przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat idei mediacji w klasach pierwszych w ramach godzin wychowawczych. Dzięki temu zgłosili się nowi uczniowie zainteresowani mediacjami i gotowi do udziału w warsztatach dokształcających. Na podsumowanie akcji, 18 października 2018 roku odbyło się spotkanie mediatorów rówieśniczych działających na terenie szkoły od kilku lat, uczniów z klas drugich i trzecich, z kandydatami na mediatorów, chętnymi uczniami klas pierwszych. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy 3a: Agnieszka Wróbel, Krzysztof Działoszyński,  Natalia Rataj oraz Hanna Franka.

- „Starsi mediatorzy rówieśniczy przygotowali zabawy integracyjne tematycznie związane z mediacjami, a także z różnorodnymi postawami ludzi. Przedstawili najważniejsze informacje dotyczące mediacji, w grupach przygotowali z młodszymi kolegami monologi mediatora, a na koniec zainscenizowali przykładową symulację mediowania w sytuacji konfliktowej” – dodaje Maria Libera.

W części spotkania uczestniczyła Mecenas Jolanta Kucharzak, radca prawny, mediator, koordynator działań Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej. Wspólnie z dyrektor Marią Tomalak oraz opiekunkami warsztatów: Barbarą Niemand, Agnieszką Poprawską i Marią Liberą wysłuchała „bitwy na mowy mediatorów”. Pani Jolanta Kucharzak pochwaliła zaangażowanie młodzieży, udzieliła też kilku cennych rad młodym adeptom na mediatorów rówieśniczych.

zdjecie

Warto dodać, że przez cały dzień za pośrednictwem radiowęzła szkolnego, emitowane były krótkie słuchowiska dotyczące mediacji, przygotowane przez uczniów pod okiem Piotra Szczepaniaka.

Przypomnijmy, że machina mediacyjna w III Liceum Ogólnokształcącym ruszyła w 2016 roku, kiedy to uczniowie i nauczyciele rozpoczęli propagowanie tej idei w społeczności szkolnej. Od tamtego czasu odbywały się również szkolenia kolejnych mediatorów rówieśniczych.

- „Są to uczniowie, którzy mają wielki zapał do działania, do pomagania innym, jednocześnie wykorzystując trudną sztukę rozmowy do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi. W szkole działa też centrum mediacji rówieśniczych, a uczniowie organizują dyżury mediatorów rówieśniczych, oferując swoją pomoc koleżankom i kolegom” - mówi Maria Tomalak, dyrektor III LO.

Certyfikaty mediatorów szkolnych zdobyły kolejne nauczycielki: Agnieszka Poprawska i Maria Libera, którzy wspierają działania Dyrektora szkoły oraz Barbary Niemand i Piotra Szczepaniaka.

Odwiedzin: 83