strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej
30 października 2018 roku

XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej

XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II” przyciągnął ponad 200 wykonawców, którzy swoim śpiewem oddali hołd wartościom chrześcijańskim. Nie zabrakło nawiązań do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dwunasty Przegląd pod hasłem „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II” odbył się 24 października 2018 roku tradycyjnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

- „To właśnie Ojcu Świętemu – pasterzowi dusz i pasterzowi Kościoła, uczniowie szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oddali hołd swym śpiewem. Ten wpisany już w tradycję Przygodzic koncert, nabrał w tym roku szczególnego znaczenia. Okazja do świętowania jest wyjątkowa - Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości” – wyjaśnia pomysłodawca i organizator przeglądu Justyna Baraniak, nauczyciel - katecheta w ZSP CKU Przygodzice.

Motywem przewodnim tegorocznego Przeglądu były słowa Jana Pawła, wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie 1979 roku: „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen. Według wielu historykówpierwsza pielgrzymka Papieża do ojczyzny w czerwcu 1979 roku i słowa wypowiedziane w Warszawie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”,  stały się impulsem strajków 1980 roku, a w konsekwencji do powstania „Solidarności”, która to z kolei zapoczątkowała rozwój demokratycznych przemian w Polsce.

- „Młodzież idąc w ślad za ideą: „Wolna Polska jest najwyższym dobrem każdego Polaka”, oddała hołd Ojczyźnie, bohaterom, „wielkim tego świata” śpiewając i głosząc ewangelię. W swych prezentacjach muzycznych, młodzi ludzie nawiązywali do pokoju
na świecie, poszanowania wolności oraz godności i praw człowieka” – dodaje J. Baraniak.

Tegoroczna edycja Przeglądu skupiła w murach ZSP CKU ponad 200 wykonawców, którzy walczyli w dwóch kategoriach wiekowych. Podobnie jak w minionych latach, na scenie pojawiła się młodzież ze szkół, parafii, domów kultury z terenu Diecezji Kaliskiej.

Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało się jury w składzie: Ks. dr Jarosław Powąska Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, Izabela Michalska pedagog sekcji instrumentów klawiszowych i ogólnomuzycznych Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp., Sebastian Górski - Dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury.

Jak podkreślają organizatorzy zaprezentowane podczas Przeglądu utwory, pokazały fenomen muzyki religijnej i ukazały piękno inspirowane duchem prawdy, wiary i miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny. Przegląd był nie tylko propagowaniem pieśni religijnych, ale również prezentacją umiejętności, artystycznego dorobku, a nade wszystko integracją środowisk młodzieży chrześcijańskiej.

zdjecie

W kategorii wiekowej szkół podstawowych (w tym gimnazjalnych) nagrodzono następujące zespoły:

1 miejsce:  Zespół Violino z  Zespołu Szkół  w Laskach,

2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Chynowie,

3 miejsce Szkoła Podstawowa w Przygodzicach.

W kategorii wiekowej szkół podstawowych (w tym gimnazjalnych) nagrodzono następujących solistów:

1 miejsce:  Maria Wróbel Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim,

2 miejsce: Aleksandra Dura OCK w Ostrowie Wielkopolskim,

3 miejsce: Anna Zarycka Odolanowski Dom Kultury.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

1)      Zuzanna Klotzel - Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie,

2)      Michalina Matuszak – Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie,

3)      Anna Pilarczyk – ZS Specjalnych w Jarocinie wyróżnienie za szczególny wkład włożony w przygotowania do występu.

W kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodzono następujące zespoły:

1 miejsce duet Izabela Staroń i Kacper Kaczmarek z LO Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wlkp.

2 miejsce Zespół „Autokorekta” OCK Ostrów Wlkp.

3 miejsce Zespół z ZSP nr 1 z Kępna

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

1)      ZSP CKU w Przygodzicach

2)      Żeński Chór „Bella Rosa” z ZS Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce Sara Kasprzak LO nr 1 w Kępnie

2 miejsce Olga Matuszewska IV LO w Ostrowie Wlkp.

3 miejsce Weronika Gabryś OCK w Ostrowie Wlkp.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano:

1)  Patrycja Gąsiorek ZSP CKU Przygodzice

Laureaci tegorocznej imprezy otrzymali z rąk zaproszonych gości cenne nagrody w postaci obrazów z wizerunkiem aniołów. Autorką wszystkich prac, niestrudzenie od wielu lat, jest Barbara Zabłocka – działająca w środowisku ostrowskim artystka i malarka. Anioły przedstawione przez Barbarę Zabłocką, budzą zachwyt, a jednoczenie zmuszają do zadumy i refleksji.

Gwiazda tegorocznego przeglądu był muzyk multiinstrumentalista, producent muzyczny i kompozytor – Joszko Broda, który wystąpił ze swoją rodziną. Twórca od najmłodszych lat, podpatrując mistrzów zdobywał niepowtarzalny warsztat gry na wielu instrumentach ludowych (m.in. drumli, okarynie, fujarach, rogach, trąbicie, skrzypcach, gajdach beskidzkich, kozie podhalańskiej, a także na tak niezwykłych instrumentach, jak liść, słomka i trzcina). Swój sukces artystyczny Joszko zawdzięcza nie tylko talentowi muzycznemu i ogromnemu wysiłkowi włożonemu w doskonalenie swoich zdolności, ale przede wszystkim swojemu pochodzeniu, kulturze, w której się wychował. Muzyka źródłowa, która powstała w kręgu kulturowym Karpat, stanowi dla niego naturalne i wciąż bijące źródło inspiracji.

zdjecie

- „Impulsem do zaproszenia tego artysty były zdecydowanie tegoroczne obchody narodowego święta 11 listopada. Stąd pomysł na tytuł koncertu Joszko Broda z Rodziną – folkowo i patriotycznie w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Muzyka artysty jest w pewnym sensie kwintesencją wszystkich cech, które charakteryzują XII Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej. Są to między innymi: fascynacja muzyką, miłość do Świętego Jana Pawła II, wzmocniona góralskim pochodzeniem Joszka oraz wszechobecne wartości chrześcijański i patriotyczne. Jego koncert był prawdziwą ucztą dla duszy. Artysta szybko nawiązał kontakt z publicznością  zgromadzoną w Przygodzicach. Poprzez muzykę wyraził wszystko co mu w duszy gra. Występ Joszko Brody z dziećmi pozwolił słuchaczom poznać ogromne bogactwo kultury Karpackiej, w której muzyka zajmuje szczególne miejsce i brzmi wieloma barwami. Poznali niecodzienne brzmienie dud, drumli i fujarek. Koncert gwiazdy zakończył się owacjami i gromkimi brawami” – mówi Justyna Baraniak.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Krzysztof Rasiak– Wójt Gminy Przygodzice, Ryszard Pluciński - biuro poselskie posła RP Tomasza Ławniczaka, Ks. Kanonik Marcin Taisner Proboszcz parafii Przygodzice, Robert Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach,   Janina Wojtasiak -  Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice, Tadeusz Garbaciak, Beata Bartosz – prezes Przygodzickiego Stowarzyszenie Absolwentów, Andrzej Baraniak – Sekretarz Miasta Ostrów Wlkp, Barbara Wichłacz przedstawicielka Rady Rodziców.

Przegląd zorganizowany został przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego. Współorganizatorami byli Powiat Ostrowski i Gmina Przygodzice wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach. Finansowo wsparli przedsięwzięcie: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Firma Centnas, Miasto Ostrów Wielkopolski, MZK Ostrów Wlkp., Diecezja Kaliska, Parafia Przygodzice, Centrum Rozwoju Komunalnego Ostrów Wlkp. oraz Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp.

Patronat medialny sprawowała diecezjalna TV internetowa „Dom Józefa” oraz dwutygodnik Diecezji Kaliskiej „Opiekun”.

Tekst źródłowy: Joanna Zbroja

Odwiedzin: 23