OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
100 okrążeń na 100 lecie
14 listopada 2018 roku

100 okrążeń na 100 lecie

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych postanowiła uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szeregiem inicjatyw. Uczniowie grali, biegali, śpiewali, rysowali.

Zaczęto od akcji szkolnej „100 kartek pocztowych na 100 lecie odzyskania niepodległości”. Uczniowie szkół z całej Polski brali udział w wymianie kartek „patriotycznych”. Następnie w Zespole Szkół Specjalnych zainaugurowany został XIV Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem drużyn ze szkół i ośrodków z Jarocina, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa i Borzęciczek. W nim uczestnicy i widzowie zgłębiali coś, co jest dane tylko tym, którzy potrafią docenić moc braterstwa i olimpijskich ideałów. To nie strzelone bramki świadczyły o zasadności tego turnieju, lecz satysfakcja, która towarzyszyła wszystkim.

Zespół Szkół Specjalnych zorganizował Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych „Legiony to żołnierska nuta”. Piękne głosy, staranne wykonanie, a przede wszystkim wzniosła idea sprawiły, iż było to niezapomniane przeżycie. Natomiast młodsi uczniowie ZSS zapaleni do działań plastycznych skupili się na ostrowskim konkursie biorąc udział w Bibliotecznym Konkursie Niepodległościowym „ABC Małego Patrioty”.

W dniach 9 do 11 listopada placówka przy ul. Kościuszki gościła harcerzy z ostrowskiego hufca ZHP, którzy uczestniczyli w V Rajdzie Śladami Republiki Ostrowskiej. Ponadto działające w Szkole Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka – Korczakowskie Kręgi Wolności i Niepodległości wspólnie z korczakowcami w kręgu wielkopolskim realizowali projekt  „Śladami Republiki Ostrowskiej”.

W piątkowy poranek 9 listopada odbył się jedyny w swoim rodzaju maraton biegowy „100 okrążeń ratusza na stulecie niepodległości Polski”. Zgromadzeni śmiałkowie naprzemiennie okrążali ratusz w Ostrowie Wielkopolskim otoczony 150 metrową biało – czerwoną flagą, dzierżąc w dłoni biało-czerwoną chorągiewkę.

zdjecie

zdjecie

Wśród uczestników nie brakowało przechodniów, uczniów, nauczycieli, rodziców a nawet absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych. O godzinie 11:11 zaś nastąpiła kulminacja – chwilę po dobiegnięciu setnego uczestnika do mety, wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski.

Odwiedzin: 89