OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Symbolicznego otwarcia ścieżki rowerowej dokonały dzieci
15 listopada 2018 roku

Symbolicznego otwarcia ścieżki rowerowej dokonały dzieci

Grupa uczniów z Lewkowa przejechała ze swojej szkoły do Sołectwa Michałków nową ścieżką rowerową. To symboliczne podsumowanie największej w ostatnich latach powiatowej inwestycji zrealizowanej z myślą o bezpieczeństwie rowerzystów.

Budowa ścieżki rowerowej z Ostrowa Wielkopolskiego do Lewkowa i Michałkowa rozpoczęła się z początkiem tego roku. Pierwszy odcinek ścieżki udostępniono rowerzystom już w lipcu, kiedy to na lotnisku w Michałkowie odbywały się 35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata, jednak symbolicznego odbioru zrealizowanej inwestycji dokonano w dniu 15 listopada 2018r. Trasę z Lewkowa do Michałkowa na rowerach pokonała klasa ze Szkoły Podstawowej w Lewkowie wraz z opiekunami.

zdjecie

zdjecie

Odpowiednią na tę okoliczność szarfę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. W rozerwaniu wstęgi tym razem tylko asystowali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski. W wydarzeniu uczestniczyli także mieszkańcy Michałkowa z sołtysem Zygmuntem Sroką na czele. Na zakończenie dzieciom rozdano powiatowe i miejskie upominki, a członkowie Rady Sołeckiej przygotowali pyszny poczęstunek.

zdjecie

zdjecie

Przypomnijmy, że kilka lat temu powstał zalążek tej imponującej trasy w Ostrowie wzdłuż ul. Limanowskiego (od Al. Słowackiego do wjazdu na Piaski-Szczygliczka). W ostatnich miesiącach powstał również brakujący odcinek ścieżki w Ostrowie: od Al. Słowackiego w kierunku ul. Kaliskiej (do stacji Shell). Obecnie z centrum Ostrowa rowerzyści w wygodny i bezpieczny sposób mogą dojechać na lotnisko w Michałkowie lub innej atrakcji turystycznej pałacu w Lewkowie. To popularny kierunek wybierany przez rowerzystów.

Budowa ścieżki jest jednym z elementów przygotowanego wspólnie z samorządem miejskim Ostrowa Wielkopolskiego projektu unijnego pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Ze źródeł unijnych na to zadanie Powiat Ostrowski otrzymał ok. 3,2 mln zł, a ok. pół miliona dołożono z budżetu powiatu.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Ścieżka na przeważającej długości usytuowana jest po lewej stronie jezdni. Zgodnie z sugestiami rowerzystów jej powierzchnia jest asfaltowa. Dla bezpieczeństwa zaopatrzono ją w oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto tam gdzie było to możliwe, poza obszarem zurbanizowanym, została odsunięta od jezdni i oddzielona pasem zieleni.

Odwiedzin: 177