OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kreatywni uczniowie idą z pomocą przedsiębiorcom
16 listopada 2018 roku

Kreatywni uczniowie idą z pomocą przedsiębiorcom

W Zespole Szkół Ekonomicznych zainaugurowano innowacyjny projekt edukacyjno-zawodowy Młodzieżowe Misje Gospodarcze w  Południowej Wielkopolsce - Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski. Projekt rozpoczyna działania w ramach VI edycji Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych, podczas którego uczestnicy będą angażować się w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań przedsiębiorców. W pierwszą edycję projektu zaangażowały się następujących przedsiębiorstwa: Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, SM Spedition, OVB Allfinanz i Media i Komunikacja.

Do uczestnictwa zgłosiło się 11 trzyosobowych zespołów z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku.

Podczas inauguracji projektu w dniu 13 listopada 2018 przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie zaprezentowali swoje firmy i przedstawili case study, którymi będą zajmować się zespoły projektowe.

zdjecie

Swoje przysłowiowe „5 minut” miała również każda szkoła biorąca udział w projekcie. Podczas swoich wystąpień zespoły kreatywnie przedstawiły szkołę, którą reprezentowały oraz siebie. Liderzy każdej grupy projektowej wylosowali przedsiębiorstwa, z którymi będą realizowali projekt i ich case study. Z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych każdej grupie projektowej zostali przydzieli mentorzy w osobach nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów ZSE.

zdjecie

Najbliższe miesiące to dla uczestników projektu czas wytężonej pracy. W czasie realizacji projektu grupy rozwiązywać będą case study, współpracować z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczniami kierunków zawodowych oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto uczniowie odwiedzą pracodawców i wezmą udział w spotkaniach konsultacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie rozwiązanie testu predyspozycji zawodowych na platformie edukacyjnej. Uczniowie indywidualnie rozwiążą test predyspozycji zawodowych i otrzymają raport wraz z mapą kompetencji. Pod koniec listopada grupy projektowe będą uczestniczyły w warsztatach design thinking (warsztaty twórczego myślenia) organizowanych przez pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Na zakończenie przygotowują dokumentację projektu, reportaż z realizacji działań i prezentują rozwiązanie case study przed Kapitułą Ekspertów.

Najlepsze zespoły w projekcie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego:

 • I miejsce – nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół,
 • II miejsce – nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół,
 • III miejsce – nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół.

Dla uczestników przewidziano upominki rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców i organizatorów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Regionalnych Targów Biznesu
i Przedsiębiorczości, które odbędą się 29. marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas inauguracji projektu we wtorek, 13 listopada 2018 r. swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście: Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Henryk Sztukowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE, Magdalena Sekura-Nowicka  - Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,  Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Powiatu Ostrowskiego, Paulina Ochmanowicz - Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Jacka Bykowskiego – przedstawiciela Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Zdzisław Kujawa - Dyrektor Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Marcin Żurek – Prezes Zarządu SM Spedition, Marta Fedorowska - Dyrektor Okręgu OVB Allfinanz, Mariusz Fedorowski – przedstawiciel OVB Allfinanz, Maria Raszewska - przedstawiciel firmy Media i Komunikacja i Agencji Wydawniczo-Reklamowej Nasz Rynek, dyrektorzy szkół podstawowych oraz lokalne media.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy wsparciu organu prowadzącego – Powiatu Ostrowskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad projektem objął Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Odwiedzin: 140