OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie z tolerancją…
16 listopada 2018 roku

Spotkanie z tolerancją…

W III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim podsumowano projektu pod hasłem: „Spotkanie z tolerancją…”. Młodzi uczniowie uczą się tolerancji między innymi poprzez spotkania z obcokrajowcami i zagraniczne wyjazdy.

Spotkanie w dniu 13 listopada 2018 roku rozpoczęła się występem szkolnej grupy teatralnej Al dente pod kierownictwem pani Marii Libery. Uczniowie zaprezentowali spektakl pt. „Innego końca świata nie będzie”, który tematycznie wpisał się w zagadnienia projektu dotyczące tolerancji i wielokulturowości we współczesnym świecie. Następnie uczniowie przedstawiali realizację różnorodnych projektów organizowanych na terenie liceum, które pozwalają na spotkania z ludźmi innej narodowości – wymiana uczniów ze szkołą we Francji, Erasmus, wyjazd młodzieży na Litwę.

- „Uroczystość była też okazją do przedstawienia pasji i zainteresowań naszych uczniów, którzy mogli pochwalić się swoimi talentami, ale mieli też możliwość obejrzenia maleńkiego fragmentu kultury hinduskiej, zaprezentowanej przez jednego z gości” – wyjaśnia Anna Głodek, pedagog szkolny, koordynator projektu.

zdjecie

Organizatorów swoją obecnością zaszczycili: pani Maria Krupecka, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego, pan Mandar Purandare, wykładowca języka hindi na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pan Andrzej Gibadło oraz pan Dariusz Giersz, inspektorzy z Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz nadkomisarz Krzysztof Kula z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wyjątkowym momentem było wręczenie przez dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego, panią Marię Tomalak Stypendium im. Świętego Mikołaja dwóm uczennicom: Klaudii Turbańskiej i Julii Siecińskiej.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w ramach zebrań z rodzicami w auli szkolnej odbył się wykład nt.: Hazard? – nie dziękuję! Spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych poprowadził nadkomisarz Igor Pluciński – zastępca Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu.

 – „Poruszane podczas spotkania zagadnienia wskazały, że do długiej już listy licznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi, takich jak palenie papierosów, picie alkoholu, eksperymentowanie z narkotykami i dopalaczami dopisać trzeba narażenie na uzależnienie od hazardu. Wyniki badań wskazują, że im młodszy gracz, tym większe jest prawdopodobieństwo uzależnienia od gier hazardowych. Warto zatem na ten temat z rodzicami rozmawiać, uczulać na obserwowanie zmian w zachowaniach i nawykach swoich dzieci, by w odpowiednim momencie podjąć efektywne działania – dodaje Anna Głodek, pedagog szkolny.

Odwiedzin: 142