strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Coraz więcej usuwanego azbestu
16 listopada 2018 roku

Coraz więcej usuwanego azbestu

W listopadzie 2018 roku została zakończona dziewiąta edycja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. W ramach tegorocznej edycji programu udało się usunąć 741 ton wyrobów zawierających azbest!

Celem programu była likwidacja wyrobów zawierających azbest. Likwidację wyrobów zawierających azbest koordynował  Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego,  t.j. Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą i Miastem Raszków, a także gminami: Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Ostrów Wielkopolski.

Na montaż finansowy przedsięwzięcia złożyły się środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu i gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych. W ramach programu udało się usunąć 741.725 kg wyrobów zawierających azbest, które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych. Wartość przedsięwzięcia to 316.868,39 zł. Największa ilość szkodliwego azbestu tj. 138 390 kg została usunięta z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Do programu zgłosiło się 270 podmiotów, z czego największa ilość z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Wykonawcą robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest była firma FHU Elżbieta Perz z Ostrowa Wielkopolskiego. Firma wyłoniona w przetargu posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace demontażowe i rozbiórkowe.

Program realizowany jest od 2010 roku. Każdego roku zbieranych jest co najmniej 500 ton szkodliwych wyrobów. W 2015 roku było to 638.284 kg, W 2016 roku – 679.546 kilogramów a w 2017 roku – 705.062 kg. W 2019 roku program będzie kontynuowany.

zdjecie

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 www.wfosgw.poznan.pl

Odwiedzin: 79