OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowoczesna baza w Michałkowie otwarta
19 listopada 2018 roku

Nowoczesna baza w Michałkowie otwarta

W piątek, 16 listopada 2018 roku, otwarto oficjalnie bazę Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ministerstw, województwa i lokalnych samorządów. Odbyła się bez udziału helikoptera, bo jego załoga wezwana została do interwencji.

zdjecie

Baza Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie prezentuje się bardzo okazale, w dużym hangarze znajduje się miejsce dla śmigłowca wartego 28 mln zł zakupionego ze środków unijnych. Jest miejsce na narzędzia i sprzęt niezbędny do tego, by lotniczą karetkę utrzymać w gotowości do szybkiej interwencji. Maszyna, dzięki specjalnej platformie jest gotowa do lotu w 3 minuty. W budynku znajdują się liczne pomieszczenia dla personelu, który w komfortowych warunkach może przygotować się do akcji. Wcześniej mógł on korzystać z jednego małego pomieszczenia.

zdjecie

Jak wygląda proces przygotowania do wylotu zebrani podczas uroczystego otwarcia bazy mogli przekonać się na własne oczy, gdy tuż przed nim w hangarze zawyły syreny, a ratownicy wybiegli na zewnątrz. Chwilę później śmigłowiec był już w powietrzu.

- Nieprzytomny mężczyzna w Stawiszynie – zakomunikował zebranym Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratowniczego.

     Helikopter z załogą przyleciał do bazy chwilę po tradycyjnym przecięciu wstęgi. Pacjent był już wtedy pod opieką lekarzy z kaliskiego szpitala.

Śmigłowiec z Michałkowa interweniował w tym roku blisko 450 razy.

 - Ta baza jest bardzo ważna dla ratownictwa medycznego w naszym kraju i dla jego bezpieczeństwa, dlatego cieszę się, że na lokalizację wybrano właśnie to miejsce, bo ilość interwencji pokazuje jak była ona potrzebna - mówiła podczas otwarcia Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Budowa nowoczesnej bazy trwała dwa lata i pochłonęła blisko 8 mln zł.

 - Mieliśmy w przypadku tej inwestycji do czynienia z sytuacją bezprecedensową chyba w skali kraju, bo do tej bazy dołożyły się 94 samorządy, zarówno gminne jak i powiatowe. Nie znam przedsięwzięcia, które byłoby współfinansowane przez tyle samorządów – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego dodając jednocześnie, że współpraca od samego początku była wzorowa.

O współpracy wspominał też podczas wystąpienia Paweł Rajski, starosta ostrowski.

zdjecie

- Dziś jest szczęśliwy dzień, bo baza – tak piękna i nowoczesna – wreszcie jest w naszym powiecie. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Słowa podziękowania kieruję pod adresem wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania tej bazy, od rządu po samorządy. Dziękuję przede wszystkim marszałkowi Markowi Woźniakowi, który był dobrym duchem tego przedsięwzięcia, a także mojemu dyrektorowi, Dariuszowi Bierle, który jest zakręcony na punkcie tej bazy, a także całego ratownictwa medycznego.

W Polsce działa w tej chwili 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta w Michałkowie jest jednym z czterech najnowszych tego typu portów ratunkowych. Rocznie w całym kraju notuje się średnio ok. 10 tysięcy interwencji.

Łukasz Bartczak

Odwiedzin: 224