OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krajowy Konkurs Wiedzy Promującej Sport i Olimpizm
16 listopada 2018 roku

Krajowy Konkurs Wiedzy Promującej Sport i Olimpizm

Zwycięstwem Bogusza Gajdy z klasy ET4 ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano- Energetycznych zakończył się Krajowy Konkurs Wiedzy Promującej Sport i Olimpizm w kategorii młodzieżowej.

zdjecie

Impreza została przeprowadzona w piątek, 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu koło Darłowa. Zmagania toczyły się pod hasłem: 100 lat Sportu Polskiego „Polska Niepodległa 1918 – 2018”. Wśród organizatorów rywalizacji znalazły się: Urząd Gminy Darłowo, Urząd Miasta Darłowo, Starostwo Powiatowe Sławno. Wszystkie pytania ułożył Roman Strzałkowski – zdobywca czołowych lokat w Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych. Uczestnicy imprezy musieli rozwiązań test pisemny i na jego podstawie została ustalona klasyfikacja końcowa. Bogusz Gajda, którego do występu przygotował tradycyjnie nauczyciel historyk Jarosław Maląg zgromadził w nim 38 punktów i zdecydowanie okazał się najlepszy w kategorii młodzieżowej. Ponadto wynik ten dał mu bardzo dobre ósme miejsce w kategorii otwartej. Za swój sukces otrzymał zaszczytny tytuł Mistrza Wiedzy o Polskim Sporcie w gronie młodzieżowców, puchar, dyplom i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Warto podkreślić, że dla Bogusza Gajdy był to już czwarty konkurs sportowy o zasięgu krajowym, w którym brał udział, a zarazem drugi zakończony wygraną.  

Odwiedzin: 102