OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
I Sesja Rady Powiatu
22 listopada 2018 roku

I Sesja Rady Powiatu

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu VI Kadencji. Podczas posiedzenia wybrane zostało Prezydium Rady, Starostowie oraz Członkowie Zarządu Powiatu.

zdjecie

Pierwsza Sesję poprowadził radny senior (najstarszy wiekiem) Józef Wajs, a wspierał go radny junior (najmłodszy).

zdjecie

* wajs_walkowski.jpg

Posiedzenie rozpoczęło się od zaprzysiężenia radnych. Po odczytaniu przewidzianej prawem formuły radni w kolejności alfabetycznej składali przysięgę wypowiadając słowa „ślubuję’’ przeważająca większość dodała także słowa „tak mi dopomóż Bóg’’.

Przyjęto także regulaminy wyboru osób funkcyjnych oraz wybrano Komisje Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.

zdjecie

Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. Radny Michał Wilczura zgłosił na to stanowisko kandydaturę Piotra Walkowskiego.

zdjecie

Rekomendując ją podkreślił, że mimo młodego wieku jest to człowiek z dużym doświadczeniem samorządowym, radny trzech kadencji, inicjator wielu projektów, radny powiatowy od trzech kadencji. Była to jedyna zgłoszona kandydatura, która została zgłoszona i w tajnym głosowaniu uzyskała poparcie 23 radnych.

zdjecie

zdjecie

‘’Dziękuje Państwu i mieszkańcom powiatu, dzięki którym tutaj możemy się znajdować. Zdaję sobie sprawę jaki ciężar na mnie spoczywa. Wierzę jednak, że wspólnie damy radę. Przez 8  lat byłem radnym powiatowym i zawsze starałem się szukać consensusu i porozumienia. Jeżeli będziemy patrzeć w jednym kierunku na to, co nas łączy, nie dzieli, wtedy dla powiatu możemy zyskać bardzo dużo. Współpracując możemy osiągnąć wiele, co pokazały ostatnie 8 lat’’ – powiedział nowy Przewodniczący Rady Powiatu.

zdjecie

W swoim wystąpieniu przywołał i podziękował swoim poprzednikom na tej funkcji, a kwiatami podziękował Andrzejowi Leraczykowi przewodniczącemu ostatnich dwóch kadencji.

zdjecie

Na funkcję zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Karolinę Dera-Szymańską i Grzegorza Finke.

Jedynym kandydatem zgłoszonym na funkcję Starosty Ostrowskiego była radny Paweł Rajski, którego formalnie zgłosił radny Andrzej Leraczyk. To była także jedyna zgłoszona kandydatura.

Wyniki tajnego głosowania przedstawiła Sylwia Nowicka przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej.

zdjecie

W głosowaniu na 27 radnych, kandydat otrzymał 24 głosy na „tak’’. Insygnia Starosty symboliczny łańcuch włożył na szyję Starosty Przewodniczący Rady Powiatu.  

zdjecie

- ‘’Odkąd jestem samorządowcem, a od 20 lat związany z Powiatem Ostrowskim zawsze zgoda była dla mnie najważniejsza i dobro mieszkańców. Żeby móc mówić o nowej, VI Kadencji trzeba cofnąć się wstecz. Odkładając waśnie i swary, nie bacząc kto jest z lewej, kto z prawej strony, po prostu robiliśmy wiele inwestycji dla Was: CKP, ostrowski szpital, kilometry dróg, ścieżki rowerowe, po których bezpiecznie można jeździec to tylko kilka przykładów. To, co zapamiętałem z poprzedniej kadencji to fakt, że często stawaliśmy przed nimi razem i mówiliśmy, że zrobiliśmy to całą drużyną. Słowa „zgoda buduje’’ były myślą przewodnią do podejmowania bardzo trudnych decyzji. Ten łańcuch ma wymiar szczególny, niesie radość, odpowiedzialność, ale i ciężar,. To się czuje! To będzie kadencja, w której nadal widzieć będziemy drugiego człowieka.’’ – powiedział Starosta Ostrowski.

W krótkim wystąpieniu starosta zapowiedział, że najbliższymi największymi priorytetami będą budowa nowego domu pomocy społecznej, a już w nowym budżecie zostaną wyasygnowane środki na nowy oddział neurologiczny w ostrowskim szpitalu.

Podczas posiedzenia wybrano także Wicestarostę. Starosta Rajski rekomendował na tę funkcję Romana Pacholczyka. Na jego wniosek Radni wybrali także Członków Zarządu Powiatu. Zostali nimi: Maria Tomaszewska, Dorota Hurna oraz Arkadiusz Wojtczak.

zdjecie

Gratulacje nowo wybranym władzom złożyli m.in. samorządowcy z gmin Powiatu Ostrowskiego. Na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu obsadzone zostaną stanowiska w merytorycznych komisjach.  

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 574