OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Certyfikat jakości dla szpitala
23 czerwca 2007 roku

Certyfikat jakości dla szpitala

ISO 9001 dla powiatowego szpitala Certyfikat ISO 9001 ma ułatwić pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na ostrowski szpital, a także zwiększa gwarancję podpisania dobrego kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W miniony czwartek, 21 czerwca w ostrowskim szpitalu nastąpiło oficjalne przekazanie dokumentów poświadczający przyznanie tej placówce certyfikatu ISO 9001. - Dla nas ISO 9001, to potwierdzenie, że działamy według określonych standardów i, co również ma znaczenie, podniesienie prestiżu szpitala - mówi doktor Andrzej Krzak, zastępca dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. – Dzięki certyfikatowi umacnia się nasze miejsce na rynku medycznym. ISO to również bezpieczeństwo pacjentów i samych lekarzy. Zorientowaliśmy się po przeprowadzeniu monitorowania, że wdrożenie zarządzania przez jakość ma bezpośrednie przełożenie na jakość usług medycznych.

Posiadanie certyfikatu daje także konkretne korzyści w negocjacjach kontraktowych z NFZ, bo szpitale certyfikowane otrzymują wyższą wycenę punktu kontraktowego.

- Będzie teraz mogli wynegocjować większe kontrakty medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia – wyjaśnia Tomasz Gostomczyk, dyrektor szpitala. - Certyfikat ułatwia też drogę do funduszy unijnych.

Procedura wdrażania nowego system zarządzania w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła się w sierpniu 2006 roku. - Aby szpital mógł otrzymać certyfikat ISO 9001, musi przewidzieć i dokładnie opisać wszystkie procedury, jakie mogą wystąpić w placówce - wyjaśnia Adam Presok, przedstawiciel TÜV Nord Polska, instytucji certyfikującej. - Chodzi o to, by pracownicy szpitala dokładnie wiedzieli jak mają postępować w poszczególnych sytuacjach i aby się tego planu trzymali. To podnosi jakość usług medycznych W Ostrowie procedura trwała blisko rok, bo szpital powiatowy to bardzo duża jednostka.

Wprowadzenie zarządzania przez jakość w ostrowskim szpitalu kosztowało kilka tysięcy złotych. Certyfikat dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim ważny jest do maja 2010 roku. – Wykonanie audytu i przyznanie certyfikatu kończy pierwszy etap całego procesu – wyjaśnia A. Presok. – Stwierdziliśmy, ze system funkcjonuje, ale teraz trzeba go podtrzymywać i rozwijać. Będzie oczywiście sprawdzać, czy wymagane procedury są przestrzegane.

Zdaniem starosty ostrowskiego pozyskanie certyfikatu ISO 9001 ułatwi modernizację szpitala powiatowego. – Kiedy będziemy się starać o środki zewnętrzne, a w szczególności środki unijne, to za wdrożenie standaryzowanego systemu zarządzania możemy liczyć na dodatkowe punkty – mówi Włodzimierz Jędrzejak. – To bardzo ważne, bo w roku 2008 wniosków o fundusze unijne będzie bardzo dużo, dlatego musimy mieć jak najwięcej argumentów.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 816