OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Piosenka Poetycka w I LO
27 listopada 2018 roku

Piosenka Poetycka w I LO

W czwartkowy wieczór, 22 listopada, o godz.17.30 odbył się Koncert Piosenki Poetyckiej pt. „W Krainie Łagodności”. W jesiennej, nostalgicznej scenerii wykonawcy i prowadzący wprowadzili słuchaczy w zaczarowany świat poezji.

Publiczność usłyszała interpretacje wierszy: Jana Kochanowskiego, Władysława Broniewskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława Miłosza i wielu innych poetów. Uzdolnieni uczniowie stworzyli niesamowite widowisko, zmuszając licznie zgromadzonych w auli widzów do jesiennej refleksji nad życiem.

zdjecie

Po raz kolejny zespół muzyczny w składzie: Maria Sołtysiak - fortepian, Julia Wietrzyńska - skrzypce, Agata Kieliba - saksofon, Michał Dryjański - perkusja, Witek Kupaj - klarnet, Aleksandra Wiśniewska - gitara, Konrad Biały – gitara, Błażej Ibron- gitara, Kinga Jagodzińska – gitara i śpiew, dał popis swoich umiejętności. Piosenki o szczęściu zaśpiewali: Nicola Bielecka, Maria Sołtysiak,  Joanna Skoczylas, Hanna Świtała, Wiktoria Prajzner, Daria Poterek, Małgorzata Talar, Julia Wietrzyńska, Aleksandra Wiśniewska, Konrad Biały, Michał Dryjański. Przez Krainę Łagodności przeprowadzili: Kornelia Kopa i Jarosław Kuźma, scenografię stworzyli: Maria Sołtysiak, Małgorzata Talar, Witek Kupaj.

zdjecie

Uczestnicy tego niesamowitego spektaklu nie kryli wzruszenia. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami na stojąco, co było dla nich wielką nagrodą. Artystów opieką objęły opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Kaźmierczak i Anna Przybył.

Odwiedzin: 184