OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
II Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej i Muzycznej...
28 listopada 2018 roku

II Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej i Muzycznej Nauczycieli „BELFERIADA 2018”

„BELFERIADA” to jedyny taki przegląd w powiecie ostrowskim, który daje nauczycielom możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Druga edycja niewątpliwie udowadnia, że posiadają niezwykłe talenty.

* image00015.jpg

24 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbył się II Przegląd Twórczości Plastycznej i Muzycznej Nauczycieli „BELFERIADA 2018”. Organizatorami imprezy był MDK oraz Stowarzyszenie „Hurra Kultura!”.

* image00002.jpg

Zgodnie z zapowiedzią pomysłodawczyni przeglądu dyrektor MDK -pani Anny Drobniewskiej, tegoroczna „BELFERIADA” została poszerzona o plastykę. Prace uczestników można było zobaczyć w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek” w MDK. W zakresie plastyki swoje prace zgłosili: Katarzyna Kujawa, Magdalena Maciejewska, Katarzyna Jarząb, Hanna Tomaszewska, Hanna Zielezińska-Wiśniewska, Jerzy Wiśniewski, Iwona Szwarczyńska, Barbara Zabłocka i Agnieszka Lisiak Skórka. Natomiast na scenie w roli wokalistów zaprezentowali się: Karol Hoffman, Małgorzata Król, Joanna Fidyka, Sylwia Szymczak i Monika Walczak. Choć nerwów na scenie nie brakowało, wszyscy dostarczyli widowni niebywałych emocji i wzruszeń.

* image00014.jpg

Podobnie jak w zeszłym roku uczestnicy musieli poddać się ocenie młodzieżowego jury w składzie: Izabela Staroń, Wiktor Konieczny, Michał Jakubek – jury muzyczne oraz Justyna Zwiernik, Magdalena Szczap, Jakub Banasiak – jury plastyczne. Grand Prix wśród prac plastycznych w tym roku powędrowało do nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lamkach pana Jerzego Wiśniewskiego. Wśród wokalnych talentów wygrała Monika Walczak, która na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim.

* image00016.jpg

W ramach niespodzianki MDK przygotował również wokalną część artystyczną, w której wystąpili nauczyciele tej placówki: Jacek Kasznicki (akustyk), Mariusz Łęcki i Natalia Hebisz (nauczyciele gry na gitarze), Ewa Borowicz-Kasznicka i Iwona Smektała-Strzelczyk (nauczycielki zajęć wokalnych), Mariusz Chocaj (nauczyciel gry na keyboardzie). Wśród nich znaleźli się także nauczyciele, którzy na co dzień nie zajmują się zawodowo muzyką: Katarzyna Bielawska i Szymon Wasielak (nauczyciele plastyki), Iwona Łęcka (nauczyciel zajęć poetyckich i teatralno-plastycznych) oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Anna Drobniewska.

* image00011.jpg

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy zdecydowali zaprezentować swoje talenty przed szerszą publicznością, gdyż zapewne wymagało to od uczestników wielkiej odwagi. Tych, którzy jeszcze chcą wystąpić w Przeglądzie zapraszamy za rok, być może w jeszcze szerszej formule, dla nauczycieli utalentowanych tanecznie.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 324